Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Nieuwsbrief 21 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 6 februari 2004

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Column voor StartSpiritueel door Peter

Bij het plaatsen van websites, artikelen en in gesprek met diverse mensen kom ik nogal eens heel bijzondere en mooi dingen tegen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik een heel apart beroep heb: spiritueel webmaster en dan ontkom je niet aan het feit dat er nogal eens inspirerende verhalen op je weg verschijnen. Het is duidelijk dat er op dit moment heel veel geschreven en gepubliceerd wordt. Nieuwe informatie komt steeds meer en vaker naar boven en ik stel mij zelf wel eens (en meer dan dat) de vraag waar deze nieuwe informatie nu vandaan komt.

Dit heb ik met name over het verschijnsel van de (verwachte of inmiddels al voor een deel ingezette) verandering of uitbreiding van ons DNA. Dat er iets aan het veranderen is, mag althans voor mij wel duidelijk zijn. Toch wil ik echter zelf ook wel een sceptische voetnoot plaatsen bij dit heel bijzondere onderwerp. Onze toekomst, onze genetische blauwdruk en dat wil ook zeggen: de nieuwe bouwstenen van een nieuw wereldbeeld is daarvan het gevolg. En dat zou een mooie voorspelling zijn waar denk ik veel mensen naar uitkijken. Uit zo maar een willekeurig boek, staat de volgende tekst:

De wereldwijde veranderingen hebben voor de mensheid tot gevolg dat ons DNA langzaam verandert en dat we tot veel meer in staat zullen zijn dan op dit moment het geval is. Veel indigokinderen komen met een ander DNA ter wereld. Hebben ze werkelijk meer geactiveerde DNA-strengen, dan is het heel goed mogelijk dat datgene zal plaatsvinden wat onderzoekers "spontane mutatie" noemen (een plotselinge genetische verandering). Boek: Indigo-kinderen van Carolina Hehenkamp.

Nu rijst bij mij de vraag of deze spontane mutatie ook direct in verband gebracht kan worden met de wijziging van het aantal strengen (van 2 naar 12) in ons DNA?

Maar dan moet ik eerst een andere vraag beantwoorden: Waar komt het uiteindelijk verhaal vandaan van deze nogal desastreuze verandering? Ik schreef de vorige keer over het boek: De twaalfde planeet en onze Pleiadische Familie. Hier een stukje tekst uit het boek van Barbara Hand Clow: Het Pleiadisch Plan.

In Signet of Atlantis beschreef ons voertuig een Atlantisch wetenschapper, die in een laboratorium fotonen decodeert, en ze lieten zien hoe buitenaardse wezens iets over mensen kunnen leren, door hun DNA te decoderen. Welnu, je DNA wordt momenteel wederom gedecodeerd. Jullie worden door je Annunaki-wetenschappers getest en onderzocht. Zij vertellen je dat ze ziektes kunnen genezen door je DNA te herstellen. Ik, Satya, kan je zeggen dat je DNA alleen gerepareerd kan worden door het loslaten van negatieve emoties, door het zuiveren van miasmen uit je lichaam en door het hervinden van mentale helderheid en pure spirituele integriteit. Je DNA en je lichaam zijn een weerspiegeling van jou, dus werk aan jezelf en let heel goed op door wie je ontleed wordt.

Mocht iemand weten wat de juiste bron van dit verhaal is, hoor ik dat graag. Ik ga er voor mijzelf vanuit, dat de Atlantische tijd een wezenlijk deel vormt van onze evolutie.

Hier vond ik o.a. een eerste verwijzing naar mijn vraag wat de huidige wetenschap reeds gevonden heeft op dit gebied:

Amerikaanse onderzoekers en de Nederlandse klinisch-embryoloog Sjoerd Repping van het AMC hebben een gedetailleerde kaart gemaakt van het Y-chromosoom - het chromosoom dat mannen wel hebben en vrouwen niet. Dat schrijven zij vandaag in het blad Nature.

Lange tijd werd gedacht dat het Y-chromosoom bijna uitsluitend zogeheten junk-DNA bevatte: rommelig en betekenisloos DNA. En door dat junk-DNA bleef ook een rommelig beeld van het Y-chromosoom bestaan, zelfs nadat al het menselijk DNA zo goed mogelijk in kaart was gebracht………en verder…..De achttien overige genen lijken voor een groot deel te bestaan uit genen die ook op het vrouwelijke X-chromosoom voorkomen. Waarschijnlijk stammen ze uit de tijd, zo'n driehonderd miljoen jaar geleden, dat er van geslachtschromosomen nog geen sprake was. In plaats van een gespecialiseerd X- en Y-chromosoom bestond toen één enkel chromosoomtype. Bron: http://www.parool.nl/redactie/dossiers/wetenschap/061903-y-chromosoom.html

Ik heb geen microbiologie gestudeerd, maar ik vind de verwijzing naar driehonderd miljoen jaar geleden wel grappig en zinvol.

Op deze pagina: http://www.dmd.nl/nonscinl/genetica.html vind ik de volgende tekst: Slechts ongeveer 10% van alle DNA wordt in feite gebruikt om het lichaam te laten werken zoals het moet. Bovendien verkeren de meeste genen het grootste deel van de tijd in een niet actieve toestand. Zo zijn in de cellen van de lever ook genen aanwezig die essentieel zijn voor de werking van spieren, maar ze zijn "uitgeschakeld" omdat ze daar niet nodig zijn.

En verder: De voormalige president van de Verenigde Staten, Clinton, beschreef de ruwe schets van de menselijke genen afgelopen zomer als "de belangrijkste en wonderlijkste landkaart die de mensheid ooit gemaakt heeft." Een van de onderzoekscentra op dit gebied zei gisteren dat "het boek van de mensheid nog wonderlijker en mysterieuzer blijkt dan werd vermoed." Een speurtocht over de kaart levert echter tal van onontgonnen gebieden op en slechts hier en daar een markant punt. …….. De genenkaart heeft op dit moment dus nog veel weg van een gatenkaas. De kladversie van de kaart bestrijkt ongeveer 94 procent van het menselijk DNA. Slechts 35 procent is 'afgelakt': daarvan is de bouwsteenvolgorde met zeer hoge precisie bekend. Het zal nog zeker twee jaar duren voor de hele kaart in definitieve vorm beschikbaar is. Celera lijkt er weinig zin in te hebben die arbeidsintensieve klus te klaren, zodat het werk op de schouders van het HGP komt te liggen. Bron: http://oud.refdag.nl/weet/010213weet01.html

Als je verder zoekt op "junk DNA" of "spontane mutatie" kom je naast allerlei nare ziektes ook hele interessante artikelen tegen op dit gebied. Voor mij is het een korte verkenning geweest op dit onderwerp en roept daarmee weer vele vragen op. Het is echter ook een Geschenk en een Uitdaging en dan is ieder woord weer een verklaring te veel. De eerder geciteerde Satya zegt verder ergens in hetzelfde boek:

Ik zou je eraan willen herinneren wat jullie biologie zo aanpassend oneindig maakt: LIEFDE en met deze woorden kun je beter even stil worden en goed luisteren.

Als je meer wilt weten over dit boeiende onderwerp, raad ik je aan het volgende mooie en duidelijk artikel te lezen van Liesbeth Koot. Zij heeft een website over Quantum-transformatie. Opheffen van onderbewuste blokkades die ons bewustzijn (ons dagelijks leven) beïnvloeden. Quantum-transformatie vindt plaats door ontkoppelen van het beladen geheugen in de diepere lagen van het neuraal-netwerk.

Quantum-transformatie door Liesbeth Koot

Het werken aan "het innerlijk" volgens de principe van de kwantumfysica. Tijdens de behandeling worden onbewuste blokkades verwijderd die je verhinderen je mogelijkheden na te streven en te gebruiken, welke je leven nog beïnvloeden. Door de heling ontstaat er ruimte en vrijheid om anders waar te gaan nemen.

Quantum transformatie bewerkstelligt de ontkoppeling van programmeringen uit onze diepere lagen van de hersenen. Je verandert hierdoor de structuur van de cellen. Als je iets niet in de diepere lagen van de hersenen heelt zal de heling niet of niet geheel in het lichaam plaatsvinden. Op deze manier wordt ook het DNA meegenomen, blokkades in de chakra, herstellen van het lichtlichaam, verwijderen van openingen uit je systeem. De hersenen van elk individu nemen uitsluitend waar via hun eigen individuele frequentie. De verschillende frequenties brengen verschillende persoonlijke werkelijkheden voort. Als ware wordt de beperkte frequentie opgeheven. De behandeling bewerkstelligt om onbewuste patronen, zoals bijvoorbeeld dualiteit in jezelf en verdedigingsmechanisme, niet langer in stand te houden. Zodat je werkelijk vanuit jezelf je gevoel kan gaan leven.

De behandeling vindt energetisch plaats dus niet via het gesproken woord. De persoon geeft zelf aan (al is dit niet bewust) waaraan gewerkt kan worden, wat op dit moment hem of haar beperkt. Dit gebeurd door afstemming met jouw Hogere Zelf. D.m.v. beelden die helderziend worden waargenomen geeft jouw Hogere Zelf de informatie. We lezen de energiecoderingen, de archetypes, persoonlijkheid en sub-persoonlijkheden in het lichtlichaam op alle lagen van bewustzijn en in het kwamtumveld van onze mogelijkheden, dus ook in het onderbewuste. We diagnostiseren en transmuteren de houdingen die verantwoordelijk zijn voor onze huidige realiteit. Onze persoonlijkheid beperkt zich tot de eerste 3 lagen van ons bewustzijn en is niet in staat om het onbewuste te lezen. De technieken van Quantum Transformatie kan voor elk specifiek onderwerp waaraan je zou willen werken worden ingezet. Bijvoorbeeld op lichamelijke klachten, onzekerheid, functioneren op het werk...

Zenuwcellen of neuronen communiceren met elkaar door middel van elektrische impulsen (stroompjes) opgewekt door neurotransmitters. Ons leergedrag vindt plaats aan de hand van voorbeelden die wij registreren, de neurale-netwerken zijn een soort black-box van registratie van opgeslagen patronen, gebeurtenissen en leerervaringen, verbaal als non-verbaal. Op een willekeurig moment kunnen duizenden cellen in de weer zijn met impulsen die gedachten en handelingsopdrachten overbrengen. Zo ontstaat een netwerk van onderling verbonden cellen. De gedachte patronen, gereguleerd door emoties en gevormd door onze levenservaringen, bepalen deze banen. Het "beladen geheugen" opgeslagen in onze diepere lagen van de hersenen (neurale-netwerken) ontkoppelen we tijdens de behandeling.

Hierdoor verandert onze bestemming, letterlijk wordt de emotionele beladenheid gewist. Als de ziel (je wezen) de kennis bezit, kan het betreffende hoofdstuk worden gesloten. De bedoeling is het verwijderen van hetgeen dat tussen ons werkelijke zelf staat (hogere/ spirituele zelf).
Onze persoonlijkheid is niet in staat om onze diepere gedachte te begrijpen. Onze persoonlijkheid heeft de capaciteit om te leren, te redeneren en rationaliseren. De enige waarheid die onze persoonlijkheid bezit zijn onze emoties. Ons emotioneel lichaam heeft niet de wijsheid om de diepere lagen die ten grondslag liggen aan onze houdingen, gedachte, gevoelens op te lossen. Alle emoties genereren emoties. Bijvoorbeeld als je je vandaag opgewonden voelt, zal er een tegen reactie komen en voel je je 2 dagen later terneergeslagen en somber. Dit is een chemische reactie. Alle emoties trekken hun tegenovergestelde aan, alles heeft een polariteit een plus en een min.

Met emotionele verslavingen wordt bedoelt de verslaving aan de chemische reactie. Het opzoeken van andere voor onze redding. We voelen ons niet goed alleen, bij ons zelf. Mensen die verslaafd zijn aan emoties houden vast aan het verleden, weigeren verantwoordelijkheid te nemen. Zoeken de schuld buiten hun zelf, of blijven vast zitten aan oude patronen zoals schuld en slachtofferschap. Ze identificeren zich met hun verleden. Als je begint te begrijpen hoe het werkt, dan zie je dat het vasthouden of onderdrukken van emoties niets meer is dan het onderdrukken van je spiritualiteit, je mogelijkheden.

E-motie= energie in beweging. Sommige zijn prettig (genot, vrijheid) andere beschouwen wij als onprettig (zoals angst, boosheid, schuldgevoel...). Op het moment dat de beladenheid van de emotie valt blijft er enkel energie over. Het observeren van je ervaringen verplaatst je naar een ruimte van niet-tijd, staat een ervaring toe zich te bewegen. Door blokkades op te ruimen kan je thuisreis naar je werkelijke Zelf beginnen. Al onze ervaringen vinden en vonden plaats in de tijd. Het observeren van je ervaringen verplaatst je naar een ruimte van niet-tijd en staat een ervaring toe zich te bewegen.

Onze verschillende persoonlijkheden zijn aspecten van jezelf die een houding of identiteit hebben aangenomen en van daaruit handelen. Zij zitten als codering in onze ziel en komen overeen met de ervaringen uit onze kinderjaren. (Sub)-persoonlijkheden zijn ontstaan uit overleven, om je kwetsbaarheid te beschermen, je aan te passen aan de eisen die je omgeving aan je stelden om zo meer liefde waardering en acceptatie te ontvangen. Zij vertegenwoordigen de delen van jezelf die je verwaarloosd en veroordeeld hebt, die zich niet vrij hebben kunnen ontwikkelen. Belangrijk is om te weten is dat jij niet je emoties/ (sub)-persoonlijkheden bent. Een disfunctionele sub-persoonlijkheid moet genezen en het gevoel van eigenwaarde opnieuw herwinnen.

Naast de dingen die we in het verleden hebben gedaan, bepalen de dingen waar we het meest bang voor zijn of die we geneigd zijn uit te stellen of te ontlopen, de lessen die we moeten leren. Als iemand bijvoorbeeld bang is voor de mening van andere en leeft in een poging om het andere mensen naar de zin te maken, en nooit zichzelf, dan zullen de lessen rond dit aspect draaien. We spreken van een onbewuste blokkade als we het hebben over blokkades in de diepere lagen. Op dat moment verblijft iemand in een visuele cirkel. De persoon in kwestie leert voor zichzelf opkomen maar voelt zich daar ongemakkelijk bij. Tijdens de behandeling kan blijken dat dit aspect in de diepere lagen is verbonden met afwijzing en hieronder ligt weer schuldgevoel. De reactie hierop is zichzelf op te offeren.

Onze gedachte is zuiver energie. Alles in en om ons heen is energie en bestaat uit dezelfde energie. Wij sturen deze energie met onze gedachte, gevoelens, woorden en daden. Aan het weggeven van energie liggen innerlijke houdingen aan ten grondslag. Actief dan wel passief. Deze komen overeen met aspecten van jezelf. Op het moment dat je gaat werken aan jezelf door bewustwording, stuur je niet langer verdeeldheid in de toekomst. Het enige dat aan een gedachte kracht geeft om invloed op je uit te oefenen is jouw identificatie ermee. Door het identificeren, verbind je je met een bepaalde overtuiging en hou je deze in stand. Dit komt overeenkomen met wat je ervaart.

Door het verschuiven van het dualistisch-bewustzijn naar quantum-bewustzijn hou je niet langer polariteiten in stand. Het afgesneden zijn van onze eigen goddelijke eenheid vormt de illusie van scheiding en dualiteit. Door bewustwording zie je hoe je omgaat met polariteiten, zoals goed en slecht, juist en onjuist, wel en niet. Lang vormden zij onze realiteit. Polariteiten kunnen alleen maar gezien worden als tegenstellingen door onze manier van waarnemen. Op het moment dat je de beperkte overtuigingen verandert zal er meer eenheid worden ervaren. Dit kan je doen door te werken aan het oplossen van oude patronen. Sub-persoonlijkheden vertegenwoordigen een dualiteit in jezelf en geven de tegenstellingen in ons zelf weer en leveren kritiek op je gedrag, je ervaart de verschillen tussen jou en andere.

Het oplossen van dualiteit moet je zien als het opheffen van weerstand. Alles bestaat uit dezelfde energie. De oude of/of vormen lossen zich op in de zowel/als vorm. We zijn niet langer goed of slecht. De hoofdfunctie van dualiteit is het verkennen van verscheidenheid en het bepalen van grenzen. Via dualiteit kunnen we onszelf een spiegel voorhouden waarin we goed naar onszelf kunnen kijken, om zo inzicht te krijgen van ons bewustzijn.

Door je te identificeren met een bepaald probleem (bepaald deeltje) en een nieuwe associatie te ontwikkelen kan dit je helpen om een bepaald probleem makkelijker te accepteren. Een nieuwe overtuiging die een oude overtuiging afdekt veroorzaakt vaak conflict. Om de nieuwe overtuiging in stand te houden moet je namelijk voortdurend in je bewustzijn houden wat je ³niet wilt². Als deze beide waarnemingen worden vastgehouden kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je bij extreme reacties (stress of onveiligheid) "hetgeen je niet wilt" projecteert op je baas, je vrouw. Een andere voorbeeld: Ik ben bang voor intimiteit. Je gaat er vanuit intimiteit te prefereren boven geen intimiteit. Dit is een mening.
Op het moment dat je mensen probeert een stap verder te brengen dan hun identificatie met een bepaald probleem, wordt deze niet benoemd als een probleem en stel je ze in staat om verantwoording te nemen en op te houden deze in de toekomst te creëren.

Een overtuiging trekt magnetisch de mensen naar je toe bewust of onbewust. Bijvoorbeeld bij de overtuiging: niemand houdt van me. Trek je de mensen naar je toe die je afwijzen (omdat je de overtuiging hebt dat je geen liefde verdient), of al is iemand in liefde bij je kan je dit niet zien, ervaren, voelen en ontvangen. Dit komt door een beperkte kijk. Op dat moment ervaar je de onderliggende emotie (de overtuigingen: niemand houdt van me). Je zit gevangen in een cirkel.

Alle informatie van de aspecten op alle niveau's, maar ook alle andere informatie van de rest van het beeld worden verwijderd. Dit gebeurt door middel van ontkoppeling en transformeren van zielematrix, cellulair geheugen en genetisch doorgegeven informatie via de bloedband.


DNA activiteit door Ans Corbée (Je kunt meer lezen op haar website met spirituele artikelen)

Door een microscoop kunnen we onze DNA zien en meten. Het is als een antenne en vangt zo trillingen op. In het verleden hebben onze gedachteprocessen alle patronen voortgebracht die door deze antenne werden opgevangen. Hoe we over onszelf denken, bepaalt, dáárom wie we gaan worden. Want zóals we denken, zo ZIJN we ook. In 't verleden werd bijna elke cel in ons lichaam ieder zeven jaar vernieuwd, dit gaat nu veel vlugger, nu al om de vijf jaar. DNA draagt de Blauwdruk van onze biologie en zijn onze bouwstenen, daarom bepalen onze gedachten wát en wie we worden, alleen gebeurt dit nú veel sneller. Kies je gedachten dus heel zorgvuldig.

Er zullen soms vervelende dingen in ons lichaam plaatsvinden. Zoals, zoemen in onze oren, lichtflitsen, trillingen als we in bed liggen, ons hart een slag overslaat en spierpijnen. Die ervaringen komen voort uit ons eigen lichaam, dat het hoger vibrerende etherische lichaam waar we in zijn gestapt, aan het inhalen is. We gaan dan ook beter zien, horen en ruiken, we kunnen meer zien dan tevoren. Het fysieke lichaam heeft het hoogste dichtheid van al onze lichamen ( aura) en is moeilijker te veranderen. Door DNA opnieuw te verbinden zal de veroudering proces zoals wij dat nu kennen stoppen. Het lichaam is zelfs nu met een enorme snelheid aan het veranderen.

Veranderen, gebeurt nú in de wereld op grote schaal. Door onze intentie om verder te evolueren, is het proces door het DNA al opgestart. Het emotionele lichaam en het fysieke lichaam zijn zo nauw met elkaar verweven dat de subtiele veranderingen van het DNA vaak een verhoogde verbetering creëren. Daarom is het zó belangrijk dat we onze emoties onder controle krijgen. Want alle emoties plakken vast op ons emotionele lichaam, dat over ons eigen lichaam zit. Dus als we emotioneel zijn geweest plakt deze emotie telkens aan dat emotioneel lichaam vast en gaan onze trillen flink omlaag en dit gaat iedere keer zo. Daarom zijn zoveel mensen nog niet in balans, omdat die emoties nog een te groot plaats in hun leven innemen, dit komt omdat zij niet met eigen gevoelens kunnen voelen.

De Aarde kent ook cyclussen, die veel overeenkomst vertonen met onze eigen biologische cyclus. De magnetische netwerken zijn, inclusief de oorspronkelijke instelling, tot dusver 3 keer bijgesteld. De 3de keer van bijstelling was gereed in december 2002. Deze bijstelling was noodzakelijk voor onze eigen verbinding met de planeet en de evolutie van de Aarde. Naarmate het magnetisme op de planeet dan weer afneemt, gaat de collectieve vibratie van de mensheid omhoog.

Vanwege onze evolutie, is de cyclus onderbroken, in de hoop om te ontwaken, om in onze eigen kracht te gaan staan. Het is vele jaren geleden dat er een nieuwe instelling heeft plaatsgevonden. Wij mensen zijn diegene die deze verlenging in gang hebben gezet. Wij hebben de keuzen van een aantal energiepoorten, waar van het oorspronkelijk de bedoeling was dat ze niet eerder dan het jaar 2012 open zouden gaan, nú reeds voor vele al beschikbaar gemaakt. De drang om op ons doel af te gaan valt niet meer te ontkennen. Dit is onze kans om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en eigen werkelijkheid te gaan creëren. Dan zullen we zoeken naar de ontbrekende schakels, want de mens zelf heeft het levensspel veranderd en we zullen Nú die verbinding véél beter inwendig vast kunnen houden.

Binnen enkele jaren zal de gemiddelde levensduur op Aarde ver omhoog gaan. Dit is altijd de grootste wens van mensen geweest een lang leven. Maar het zal toch gebeuren dat mensen al naar 100 jaar reeds al vertrekken. Aangezien het verjongingsproces zelf, dat nodig is om het leven te verlengen, de nodige energie zal vergen, zullen sommige mensen gewoon keuze maken om te vertrekken en dan later weer incarneren en téugkeren in de bijzondere Kristalkinderen.

De Kristalenergie dat onze werkelijkheid nú binnenkomt, is een samensmelting van mannelijke YANG en het vrouwelijke YIN energie. De Aarde werd sedert een hele lange tijd gedomineerd door mannelijke energie. Wij zullen nu de positieve vrouwelijke energie van LIEFDE naar de planeet zien terugkeren.


Met het volgende mooie gedicht van Ellen Sombroek wil ik afsluiten:

Werkelijk Vrij "zijn"

Velen zijn nu uit een lange winterslaap aan het ontwaken
Om voor het eerst na lange tijd weer contact met zichzelf te gaan maken
Na een periode van innerlijke kou en duisternis, soms moeite om te overleven
Komt langzaam de zon weer hoger aan de hemel om je warmte te geven
Zodat alles in jezelf weer tot leven komt en langzaam word je je bewust
Van alle onverwerkte zaken, wat misschien nog als een last op je schouders rust
Want de energie van onverwerkte pijn zit diep geworteld in je wezen
Maar de tijd aangebroken om jezelf van binnenuit voorgoed te genezen
Misschien zijn de ervaringen van alle levens diep ingesleten
En ben je je kracht door het lange slapen misschien even vergeten
Maar probeer het eens om uw diepste gevoelens toe te laten
Voel, ervaar en deel en probeer er over te praten
Vertel en accepteer wat je nog ten diepste zo kan raken
Zodat je dit kunt transformeren wat je voorgoed vrij zal maken
Vrij omdat je gevoelens van al lang vervlogen tijden
Voor altijd op kunt lossen en niet langer meer hoeft te vermijden
Weet wanneer je werkelijk bij je diepste kern kunt komen
Alles in je leven weer kan gaan stromen
We "dachten" dat we boete moesten doen en schulden goed moesten maken
Voelden ons een zondaar, of we lieten ons door anderen raken
De tijd is aangebroken om in vreugde te leren, zonder nog te hoeven strijden
We hoeven de dualiteit niet meer te ervaren door de pijn en het lijden
Ga in je kracht staan en je goddelijkheid weer beseffen
Weet dat je het lijden in de wereld niet hoeft op te heffen
Begin bij jezelf en wacht niet op anderen
Daarin zit de kracht om de wereld te veranderen
Je zult het werkelijke leven weer kunnen ervaren
En de overvloed zal zich van binnenuit aan je openbaren
Liefde voor jezelf, acceptatie en jezelf vergeven
Dat is de sleutel voor deze nieuwe manier van leven
Je zult dan je eigen bron aan kunnen spreken
En alle verborgen lagen in jezelf kunnen openbreken
Vanuit de neutraliteit in je eigen hart, in je eigen wezen
Zul je het lijden in jezelf voorgoed genezen

Ellen Sombroek, 2 februari 2004


Spiritueel Hoekje:
De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.