Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 43 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 6 mei 2005

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Het innerlijke weten

Het innerlijke weten zoekt zich een weg. Het is zoeken naar een vorm, terwijl daarin ook de vorm niet meer bepalend kan zijn. Dit, omdat het één vloeiende beweging van Licht is, die zichzelf in het moment vormgeeft. Groepen mensen worden nu geroepen om de kracht - die hiermede verbonden is -te dragen opdat dit wortel kan schieten, zodat het met elkaar gecreëerde veld actief wordt. Zij zijn de stille werkers op de achtergrond die hun plek ingenomen hebben, opdat deze beweging zich verbindt met jullie planeet en zich grondt, waardoor enorme verschuivingen kunnen gaan plaatsvinden.

Deze verschuiving is nog niet op de stoffelijk gebieden zichtbaar, maar vanuit de astrale gebieden wordt er hard gewerkt om nieuwe inzichten tot de mensheid te laten komen, waardoor ombuiging kan plaatsvinden. Met elkaar vormen degenen - die zich hieraan verbonden hebben - een nieuw netwerk. Een bewustzijnsnetwerk, opdat nieuwe verbindingen worden gesmeed, waardoor andere mogelijkheden opgeroepen kunnen worden. Dit laatste is nu mogelijk, omdat het menselijke bewustzijn nu op een hogere trilling vibreert. Andere zaken worden hierdoor opgeroepen, waardoor er enorme verschuivingen in het huidige bewustzijn zullen gaan plaatsvinden. Het is de deur die geopend wordt naar nieuwe dimensies van Zijn en het zal de mens zijn, die dit via zijn huidige zijn in de stof zal brengen, waardoor de planetaire ascensie een feit is.

De mens heeft nu de mogelijkheid hebben om nu vanuit de Oerbron zijn kracht op te roepen, waardoor oude aanklevingen geen kans meer hebben om hem van zijn taak af te brengen. Nieuwe verbinding worden niet meer gevormd op basis van anti- of sympathieën, maar worden gesmeed op basis van wat hiervoor nodig is. Bewustzijnsverschuivingen zijn nu aan de orde van de dag, waardoor er een helderheid ontstaat, die voorbijgaat aan dat wat gekend is. De mens leeft zijn leven vanuit het Eenheidsbeginsel, dat nu de stuwende kracht achter zijn handelen wordt.

Oude patronen kunnen nu en dan de kop op steken, maar de mens die weet kan ook voelen waardoor dit veroorzaakt wordt en het is nu aan hem om hieraan voorbij te gaan. Te durven weten, dat dit hoort bij de dimensie waar jullie nu nog deel van uitmaken, maar de keuze is aan jezelf wat doe je hiermee? Accepteer je dit als een gegeven en laat je het dan los?

Licht en duisternis zijn twee aspecten van dezelfde stroom en allebei hebben ze hun bestaansrecht, roepen elkaar in de wisselwerking op, waardoor er beweging ontstaat. Dit was de oude vorm, waardoor bestaande krachten zichzelf steeds weer in wisselwerking met elkaar tot manifestatie riepen. Je zou kunnen zeggen, dat dit nog even doorsuddert, maar tegelijkertijd ontstaat er een andere beweging. Deze beweging is de grondtoon voor het nieuwe, dat nu met elkaar gevormd wordt en waar het menselijke bewustzijn de lijmlaag voor is.

Verbindt hier dus geen oordeel aan. Deel dit niet in in vakjes van goed en kwaad, waardoor de stroom geblokkeerd wordt op het begripsniveau van de mens, die dit waarneemt en daardoor vormgeeft. Laat het vrij, opdat dit zich een weg zoekt, waardoor het voldoet aan het Scheppingsprincipe, dat daarin neergelegd is.

Durf het leven te zien als één vloeiende Beweging, waarin de drang tot Manifestatie de grondtoon is waarop de Oerkracht zich in het hier en nu manifesteert. Durf te zien, dat het menselijke leven deel van deze grondtoon uitmaakt. Dit, omdat de mens hieraan zijn kracht verbonden heeft, waardoor het Scheppingsprincipe in hem werkzaam wordt.

Via innerlijke weg ontvangen door Ute Zwanenburg,

Mijn Zegen, Jezus

Via innerlijke weg ontvangen door Ute Zwanenburg d.d.dd. 25.04.2005

Website : http://home.planet.nl/~zwane341, email : utezwanenburg@planet.nl


Crimson Circle Nederlands

Sommigen van jullie zullen het waarschijnlijk al opgemerkt hebben maar we hebben de lay out van de website gewijzigd. Aan de informatie is niet veel veranderd, maar ik en Nora de Groot hebben het uiterlijk van onze website aangepakt.

We zijn nu zo goed als klaar. We moeten op de pagina's van de Nederlandse vertalingen van de Channels nog het een en ander aanpassen, maar ook daar gaan we nog aan werken.

http://www.crimson-circle-holland.com

De Crimson Circle is een wereldwijde familie van menselijke engelen, verenigd in hun proces van spirituele ontwaking, ascensie en leraarschap.

De Crimson Circle begon in 1999, gebaseerd op de leringen van Tobias zoals gechanneled door Geoffrey Hoppe. We komen nu een keer per maand samen voor een kameraadschappelijk bijeenzijn, channelen and de viering van onze reis. Je wordt hartelijk uitgenodigd ons elk maand tijdens onze rechtstreekse webcast of in persoon aan de meetings deel te nemen in Steenkoolkreek Ravijn, (Coal Creek Canyon) Colorado. Het doel is met andere menselijke engelen samen te zijn om meer over onze goddelijkheid te leren en om onze ervaringen te delen. Er is niets waar je aan moet deelnemen. ... vier slechts de reis van leven.

Elk maandelijkse meeting omvat een leiden van Tobias, in de vorm van een channeling. Tobias is deel van een spirituele groep, genaamd de Karmozijnrode Raad (Crimson Circle). Deze raad onderricht het gebruik van energie op deze planeet en andere plaatsen in Creatie. Tobias en de Karmozijnrode Raad brengen een energie van wijsheid en liefde en een perspectief van de andere zijde van de sluier.

Tobias heeft de Crimson Circle (het deel van de Crimson familie op aarde) de "Klas van de Nieuwe Spirituele Energie" genoemd. Hier leren we over de dynamiek van de nieuwe bekrachtiging en verlichting. Tobias is een entiteit die verwoord waar we mee bezig zijn. Volgens Tobias helpen wij daadwerkelijk om de architectuur van de nieuwe energie te scheppen. We leren ons Ware Zelf te integreren met ons Menselijke Zelf om zo Godmensen te worden op deze planeet. Terwijl we onze Goddelijke natuur leren kennen, leren we anderen zacht en vriendelijk om hun eigen Goddelijkheid te accepteren en te begrijpen.

Crimson is de engelse benaming voor de kleur Karmozijn Rood. De achtergrond van het vaandel van deze website lijkt nog het meeste op die kleur. Het is de kleur van leraren. Een leraar ben je vaker dan je zelf denkt. Juist door onze eigen Goddelijkheid te integreren met ons Menselijk Zelf geven we anderen een leidraad en voorbeeld en wellicht zelfs het vertrouwen om dit ook te doen. En dat soort lesgeven vindt niet altijd op de bekende wijze plaats. Meer nog laten we onze energetische handtekening achter en hoeven we zelfs niet meer in fysieke vorm de ander te onderwijzen. Vaak onbewust of bewust pikt onze directe omgeving op wat we te vertellen hebben.

Momenteel is de Crimson Circle uitgegroeid tot een grote organisatie die drijft op donaties en opbrengsten uit verkoop van materiaal. De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan forumgesprekken, de channelings online te beluisteren, te chatten met anderen en workshops te bezoeken die over de hele wereld gegeven worden door Geoffrey en Linda Hoppe (al dan niet vergezeld door anderen).


Laatste ontwikkelingen van Janosh Art

Op dit moment loopt het project "The art of the Arcturians " in de Supperclub te Amsterdam.

Hier hebben we een thema van gemaakt wat twee weken duurt van 17 april tot en met 28 april. Een 5-gangenmenu afgestemd op de graancirkelcodes in een groot wit restaurant waar je liggend kunt eten op lounge banken daarnaast worden 18 grote afbeeldingen geëxposeerd. Door de avond heen kunt u tijdens het menu liggend genieten van grote bewegende projecties van de hologrammen live ondersteund door een dj. De planning is dat in de nazomer dit project naar de supperclub in San Francisco gaat en in het najaar naar Rome. Erg spannend allemaal. Op zondag 17 april jl. was de officiele opening van dit evenement dat tot 29 april duurt. Op de website staat een fotoverslag van deze opening.

Presentaties en activaties:

Wij houden vanaf midden mei tot september een zomerstop. In de volgende nieuwsbrief vindt u een overzicht van de planning van het najaar. We zullen echter minder presentaties kunnen geven in Nederland omdat er ook al gestart wordt met presentaties in het buitenland. De komende maand zijn er nog de volgende presentaties (de laatste mogelijkheden om nog een presentatie bij te wonen voor de zomer):

  • Dinsdag 10 mei - Amsterdam, Tv en filmacademie [deel2] "nog 20 plaatsen vrij"
  • Donderdag 19 mei - Puth bij Geleen, Trefputh [deel 1, 's middags & deel 2,
    's avonds].

Opgave via de website of telefonisch via; Amsterdam - Marije 06 52 48 34 60, Puth bij Geleen - Winny 046 - 443 82 85Info van de Kleine Bron te Antwerpen

Rondleiding met Key Minnebo: Mysteriën der Engelen
Key Tour, thema & museumrondleiding: engelen in de kunst - betekenis en verscheidenheid. Deelname: € 10,00 incl. toerboekje. (museum gratis).
Woensdag 27 april 14u-16u Vooraf inschrijven op 03/225 0 227 of info@dekleinebron.be

Voordracht: Wat gebeurt er als we sterven? Door Lama Karta ( met tolk Tibetaans-Nederlands )
Na de dood doet men verschillende ervaringen op, die angst zouden kunnen inboezemen of zelfs paniek veroorzaken. Om die reden wordt er in het boeddhisme steeds gewezen op het belang van het je vertrouwd maken met de dood en met wat daarna gebeurt. Er doen zich in deze tussenliggende periode tekenen voor, die alleen herkend kunnen worden als je daar van te voren kennis van hebt genomen, je erin hebt verdiept. Ook over deze bardo gaf de boeddha vele raadgevingen, die door de Lama zullen worden toegelicht.Door Lama Karta ( met tolk Tibetaans-Ned. ).
Sedert 1987 verblijft Lama Karta in België. Hij genoot een traditionele Tibetaanse opleiding en is directeur van de drie Tibetaanse instituten in België. Hij geeft sinds vele jaren voordrachten in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Zijn CD “Buddhist meditation songs” is bekend in vele landen van Europa. Dankzij zijn Tibetaanse culturele achtergrond, diep verankerd in het boeddhisme, weet hij de westerlingen met een vrolijke en enthousiaste wijsheid te benaderen. Lama Karta is auteur van o.a. Inleiding tot het boeddhisme, Kringloop van bardo’s, De weg van het vertrouwen, Toevlucht nemen in de Boeddha.
Donderdag 28 april 20u. Plaats : Valaarhof, Letterkundestraat 133, 2610 Wilrijk. Reserveren niet nodig. Inkom € 8,50

Workshop: Heb ik een goede intuïtie en zo ja, waarvoor? Door Adriaan van Zelst
In deze workshop gaan we eerst kijken wat intuïtie is, waarna op basis van oefeningen de kwaliteit en kracht van onze eigen intuïtie duidelijk wordt. Er worden technieken aangereikt om snel het alfabewustzijnsniveau te kunnen bereiken en daardoor direct te kunnen afstemmen op de eigen intuïtie.
Door Adriaan van Zelst (esotericus ingewijd in verschillende esoterische broederschappen, Grootraadslid van de Aloude Mystieke Orde van het Rozekruis).
Zondag 5 juni van 10-17u. de Heischuur, Schuurhoven 2 in Oud-Turnhout. Vooraf inschrijven op 03/225 0 227 of info@dekleinebron.be. Deelname: € 55

Voordracht: Hoe maak ik contact met mijn innerlijke stem? Door Clasien Weekers
In elk mens is een bewustzijn aanwezig die wij kunnen herkennen als onze innerlijke stem. En er is een manier om er naar te luisteren. Deze avond gaat Clasien Weekers (spiritueel therapeute en auteur van verschillende boeken) vertellen hoe we haar kunnen herkennen. En hoe we de boodschap die de innerlijke stem weergeeft, kunnen gebruiken in het leven van alle dag. Zo dat het ons brengt naar een sterk, evenwichtig en stabiel mens.
Dinsdag 10 mei 20u. Plaats : De Koekoek, Steenweg op Merksplas 48, Turnhout. Reserveren niet nodig. Inkom € 8,50

Bezoek ook onze website : www.dekleinebron.be


Het Heiligenbeeldenmuseum

In Enkhuizen

Is weer geopend

Iedere Zaterdag en Zondag van 14.00 tot 19.00 uur tot eind September

http://www.farida.nu/heiligenbeeldenmuseum/

Sint-Johannes de apostel

Ook bekend als de apostel van liefdadigheid. Geliefde apostel. Visser, broer van Sint-Jacobus de Grote; werd aangeroepen als een van de Zonen van de Donder. Discipel van Heilige Johannes de Doper. Vriend van Sint-Petrus de apostel. Geroepen door Jezus tijdens het eerste jaar van zijn geestelijk ambt, en reisde overal met hem mee, ze groeide zo naar elkaar toe dat hij de naam de geliefde apostel kreeg.

Hij nam deel aan het laatste avondmaal. Hij was de enige van de twaalf die de Verlosser niet in de steek liet in het uur van Zijn Passie, hij stond ook aan de voet van het kruis. Hij werd door Jezus tot beschermer van Maria gemaakt en liet haar wonen in zijn huis. Bij het vernemen van de Verrijzenis, was hij de eerste die bij het graf was, toen hij de verrezen God bij het meer van Tiberias ontmoette herkende hij hem meteen. Hij zette het werk van Jezus voort en ontmoette veel weerstand. Hij werd samen met Petrus gevangen gezet vanwege het preken na Pinksteren. Hij schreef het vierde evangelie, drie epistels, en mogelijk het Boek der Openbaring.

Hij overleefde al zijn mede apostelen.


Eerste Spirituele Centrum voor Kinderen en Ouders in Den Haag: Centrum Sterrenkind

Feestelijke opening Centrum Sterrenkind op Moederdag

8 mei 2005 om 14:00 uur

Op zondag 8 mei aanstaande wordt Centrum Sterrenkind geopend: het eerste Haagse Spirituele Centrum voor Kinderen en Ouders aan de Prins Hendrikstraat 113. De Haagse Coby de Jong (50), die al sinds 1985 op dit terrein werkzaam is, bundelt nu al haar activiteiten ter bevordering van het spiritueel bewustzijn van kinderen en ouders in dit nieuwe centrum. De feestelijke opening, met o.a. Anna Lamb, is op Moederdag van 14:00 – 16:00 uur.

Op 8 mei aanstaande krijgt Den Haag haar eerste Spirituele Centrum voor Kinderen en Ouders aan de Prins Hendrikstraat 113. Centrum Sterrenkind wordt op Moederdag om 14:00 uur feestelijk geopend o.a. met Anna Lamb (die jarenlang werkzaam is geweest als lerares in het basisonderwijs en als spiritueel therapeute). Tevens zal er ook een verhalenvertelster (Antonia van Wijk) aanwezig zijn voor de kinderen.

De initiatiefneemster van Centrum Sterrenkind is Coby de Jong (50), die zich al ruim 20 jaar bezighoudt met het verspreiden van inzichten vanuit een spirituele pedagogiek. Zij gaat nu al haar cursussen en thema-avonden bundelen in Centrum Sterrenkind. Haar doelstelling is om ouders te stimuleren om bewust een kind te krijgen en op te voeden, zodat ze meer vervulling kunnen ervaren in hun ouderschap.

Bewust worden van wie je bent

“Het leven is vaak te hectisch waardoor men niet toekomt aan de essentie”, aldus Coby de Jong. “In de cursussen die wij geven leren zowel ouders als kinderen om bewust te worden van wie je in wezen bent. Om op onderzoek te gaan naar jezelf en om te leren je te verzoenen met je eigen leven, in plaats van je ertegen te verzetten.”

“Ieder mens, elk kind heeft een innerlijke sturing: hij/zij weet van binnen wat hij wil doen (bijv. archeoloog worden, musiceren)”, aldus Coby. “Maar vaak dwalen kinderen van deze sturing af door te veel beïnvloeding van hun ouders of school (ze ‘moeten’ naar de technische school, of op judoles). En als ze ouder worden, moeten ze ook nog eens voldoen aan alle verwachtingen van de maatschappij: diploma halen, goede baan vinden en veel geld verdienen. Resultaat: ze weten niet meer wat ze écht diep van binnen willen en klappen dicht of worden depressief... Voor deze kinderen - in alle leeftijden - hebben wij cursussen ontwikkeld om weer bewust te worden van wie ze echt zijn”, aldus Coby de Jong.

Cursusprogramma

In het nieuwe centrum worden cursussen gegeven van zwangerschap tot en met de volwassenheid. Allereerst worden er cursussen zwangerschapsyoga (i.s.m. Ivo Trouw) en babymassage gegeven en thema-avonden over ‘Bewust Zwanger worden’ en ‘Bewust Bevallen’ (zowel vanuit Centrum Sterrenkind als op aanvraag in het land). Daarnaast wordt de opvoedingscursus ‘Bewust Ouderschap’ gegeven, die uitgaat van de eigen, unieke identiteit van een kind en ouders leert opvoeden vanuit een spiritueel mensbeeld.

Ook organiseert het Sterrenkind een ‘Programma voor Jongeren’ van 13 tot 18 jaar (i.s.m. Barbara Dekker), waarbij yoga & meditatie de basis is, maar waarbij ook aandacht is voor allerlei aspecten van de innerlijke bewustwording. Tevens wordt in Centrum Sterrenkind een ‘Oudercursus’ gegeven (i.s.m. Loes Huygens) voor ouders van kinderen met een bepaalde ontwikkelingsproblematiek (zoals ADHD). Ook heeft Margreet Mossel een plek gevonden in het centrum om van hieruit de populaire cursus “Familie Opstellingen“ te geven.

‘Spirituele Hulpverlening aan kinderen’

Na de zomer start de cursus ‘Spirituele Hulpverlening aan kinderen’, waarbij kinderen worden begeleid op individuele basis. “Spirituele hulpverlening helpt het kind om contact met de eigen ziel te ervaren om van daaruit weer richting in het leven te kunnen geven”, aldus Coby de Jong. Er zijn ook andere individuele therapieën in het centrum zoals o.a. Zwangerschapsmassage, Ontspanningstherapie, Begeleiding voor huilbaby’s en de Helende Reis (ook voor jongeren): deze laatste therapie helpt onverwerkte problemen op te lossen die zijn ontstaan in iemands leven.

Voor kinderen starten de volgende cursussen:

- ‘Kinderyoga’ met Helen Hag en ‘Intuïtief tekenen’ met Helena Hutte.

- ‘Masseren met je kind’, een workshop en cursus door Coby de Jong in juni 2005.

Tenslotte geeft Coby de Jong in Centrum Sterrenkind ook nog Dru Yoga en Meditatie voor volwassenen en start zij in september 2005 weer met de Jaar Opleiding Docent Babymassage. Het ligt in de bedoeling om op de vrijdagavond lezingen te gaan organiseren.

Voor het volledige programma, zie www.sterrenkind.com


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd:
  • Rita Jonker. Spirituele Therapie en hulp bij de zoektocht naar jezelf.
  • Body2chill - Tantra cursussen , activiteiten en coaching op Boeddhistische grondslag , Nijmegen. Wij organiseren workshops en tantra activiteiten in Nijmegen Arnhem, gespecialiseerd in omgaan met Hooggevoeligheid als kracht.
  • The Light Tower organiseert een keer per maand in TrainingCentrum Europaplein (Amsterdam) een spirituele ontwikkelavond. Deze avond is open voor iedereen, aanmelden is niet nodig. Een vast onderdeel is de stille en geleide meditatie.
  • Edwins Weblog. zelf therapie.....De vraag is ben ik echt met het leven in contact. Wanneer ik diep ga graven zal ik water vinden. Om werkelijk te leven dien ik terug te gaan naar het verleden andere keren naar het heden en de toekomst.


Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
Start-Single is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van Start-Single: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.