Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar
www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 


Nieuwsbrief 65 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 7 juli 2006

www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Nieuw Schrijvers- en ArtikelenForum van StartSpiritueel.

Met genoegen stellen wij het Nieuwe Schrijvers- en ArtikelenForum van StartSpiritueel voor. Deze komt uiteindelijk in de plaats van de artikelen website CirkelsvanLicht. Deze blijft echter nog wel online en zal naar verloop van tijd ook deze inhoud krijgen.

Alle artikelen zijn gerangschikt naar onderwerp of Thema. Deze kun je op de eerste pagina aanklikken of in het scrollmenu aan de bovenzijde. In het scrollmenu daarnaast staan alle groepteksten per schrijver.

Bij alle artikelen onderaan de pagina kun je een eigen reactie op het betreffende artikel schrijven.

Iedereen kan nu zijn of haar spirituele verhaal, gedicht, column, enz. plaatsen op deze site. Heb je veel interessante teksten geplaatst, zal ik als webmaster hier ook een groepslink van maken.

Voor de goede orde:

Houd het netjes en plaats relevante artikelen, maar daar ga ik ook vanuit. Anders worden deze uiteraard direct verwijderd en je mailadres geblockt.

http://www.startspiritueel.nl/indexforum.htmlDoor een technische storing in het systeem konden vorige week geen linken en advertenties geplaatst worden. Dit is inmiddels opgelost. Onze excuses voor het ongemak.
   
Nieuw is het automatisch toevoegen van verschillende spirituele forums. Kijk op de site of je forum erbij staat. Anders meld je link aan en kies voor het onderwerp: forum
   
Als webmaster ben ik ook wel benieuwd naar eventuele commentaren of waardevolle aanvullingen voor StartSpiritueel. Laat me dit even weten via de mail: info@a-tzi.nl

Verlichting (Artikel op SchrijversForum van StartSpiritueel)

Als we ons overgeven aan ons Goddelijke licht (de God in ons), het keer op keer verwijderen van lagen die tussen ons en onszelf staan, dan zal er uiteindelijk een moment komen dat onze God ons inhaalt, in zegen. Het lichaam schrikt en huivert, de hersenen lichten op als een lichtbal. We kunnen zelf het moment niet kiezen, het is aan onze God wanneer dit gebeurt. Maar er komt een moment dat als je twijfel, verwarring, lethargie, onverschilligheid, lusteloosheid blijft overwinnen (alle houdingen) je ziel en je god weer bij je zullen komen. Dan weet je waarom sommige mensen zo hard werken om hun zelf, hun houdingen die voortkomen uit hun persoonlijkheid, te overwinnen. Door aan onszelf te werken worden we helder, we hebben steeds meer goddelijke verlichting en deze periodes zullen steeds langer aanhouden. (Het werken aan jezelf gebeurt in cyclussen). "Overcoming to Become".

Door het steeds meer overgeven aan je eigen God, zul je steeds sneller en verbazingwekkende resultaten bewerkstelligen. Door het opgeven van de behoefte van de persoonlijkheid en het ego kun je de dingen helderder en beter zien en begrijpen. De persoonlijkheid heeft niet de capaciteit om de diepte en mysteries van je eigen God te doorgronden. Het is niet ontworpen en afgestemd om dit te doen.

Het voelt als het bevrijden van jezelf uit je eigen gevangenis, die je grenzen stelde aan hetgeen je kon zijn. Hoe meer liefde, hoe meer wonderbaarlijke dingen er in ons leven zullen verschijnen.

Silver Therapie: www.silvertherapie.nl
Silver Instituut: www.silverinstituut.nl

Liesbeth Koot


Brengers van de Dageraad; Lessen van de Pleïaden (Artikel op SchrijversForum van StartSpiritueel)

Barbara Marchiniak. Zij channelt lessen van een wezen vanuit de Pleïaden, over de overgang, de transformatie van de Aarde voor 2012. Ik herkende veel van wat zij doorkreeg, heb veel aan dit boek gehad!! Waarom je zo 'gedwongen' voelt om je snel te willen ontwikkelen en je ware identiteit te achterhalen, als ook je doel hier op Aarde. Bijzonder boek!!

Al lezende leek het alsof ik in mijn eigen spiegel van het verleden keek. Ik was al een eindje op weg in het boek, toen ik me bedacht het te gaan lezen met een markeerstift. Overnieuw begonnen en telkens datgene gearceerd wat voor mij belangrijk leek te zijn. Zo ben ik een aantal weken gelezen "gevallen" voor de tekst "LICHT IS KENNIS - KENNIS IS LICHT".
Bedenk wel dat wat voor mij geldt, absoluut niet voor jullie van toepassing hoeft te zijn. Corrie en ik hebben hier een tijd geleden per mail over gesproken en Corrie vertelde dat ze het heeft weggelegd om "het nooit meer in te zien", omdat het niet voor haar is, zoals ze zelf zegt.
Hierbij een aantal zaken die voor mij heel herkenbaar waren.

De Familie van Licht begint zich overal te verenigen. (blz.34). (Zo kwam ik ook direct op de naam voor een nog op te richten club op Het Net - dit deed ik een paar dagen later).

We willen alleen jullie illusies doorprikken, jullie ballonnetjes over wat jullie geleerd hebben te geloven, laten knallen. We willen NIET zeggen dat het verkeerd is; we willen jullie alleen voorstellen GROTER TE DENKEN. (blz.48)

Wij willen jullie herinneringen doen ontwaken. We willen graag dat je de draagwijdte van wat er met de mens op deze planeet gebeurt, gaat begrijpen, zodat je met gemak, kennis en kunde, zult handelen. ……. Licht geeft informatie en duisternis houdt informatie achter. (blz.53).

Een deel van jullie opdracht is toegang te verkrijgen tot je geheugen. (blz.54 en blz. 126 zin 19-23 van bovenaf geteld).

Luister daarom voor alles, naar jezelf. Luister naar de innerlijke boodschap die tot je komt en ga daarmee dansen, sluit er vriendschap mee. Je behoort zelf de werkelijkheid van binnen te ontdekken en je leven op deze manier te laten leiden. Dit is werkelijk het geschenk dat de vrije-wil-zone gegeven is. (Blz. 55).

Jullie moeten superwezens worden, welke realiteit je ook binnengaat, want dit is de kracht van de leden van de Familie van Licht, de tak van de rebellen. (blz. 82).

Daarom hebben we nu te doen met de evolutie van 12 helices (noot Helen: 12 DNA-strengen), die zich verbinden met de 12 chakra's - 7 chakra's in het lichaam en 5 chakra's buiten het lichaam.
Even ter herinnering: de 7 chakra's liggen op de plekken: basis - heiligbeen - zonnevlecht - hart - keel - derde oog - kruin.
Het 8e chakra bevindt zich in je actieradius = ca. 30 cm boven je hoofd.
Het 9e chakra ligt binnen een straal van ca. een tot anderhalve meter van het lichaam (zodra het 9e is gevormd [ noot Helen: dit is inmiddels bij mij het geval ], zal dit chakra zich naar de atmosfeer van de Aarde begeven. Het is een schakel.
Het 10e, 11e en 12e chakra liggen veel verder weg.
Het 10e ligt in ons zonnestelsel, zodra het eenmaal in lijn ligt en aangesloten is.
Het 11e chakra zal zich begeven naar ons melkwegstelsel.
Het 12e chakra bevindt zich ergens in het universum en daar verankerd zijn. (blz.85

In het Oude Egypte deden de in het priesterschap opgeleide ingewijden er vele levens over om hun ogen volledig te openen voor andere realiteiten. Zij werden opgeleid om in bepaalde families re reïncarneren en te onthouden wie ze waren ……. Zij konden meer zien en werden DE OGEN VAN HORUS genoemd omdat zij in verschillende werelden konden zien. (blz. 82).

Ieder van jullie weet dat je hier bent in een tijd die een heel diepe betekenis heeft, Het is de eeuw waarin de mensheid fysiek, voor je ogen, zal muteren en letterlijk iets wordt dat zij kort daarvoor niet waren. Mensen worden multi-dimensionale wezens. (blz.84)

Als Familie van Licht, zijn jullie hier om de frequentie te verankeren en het mutatieproces in je eigen lichaam te laten plaatsvinden, zodat je het beschikbaar kunt maken voor de planeet. Het betekent dat jullie werkelijkheid uiteindelijk zal veranderen en dat je omgaan met die werkelijkheid zal veranderen. Je zult niet langer je oude zelf zijn en je zult meer verbonden raken met al de andere jij-en die diezelfde bewustzijnsprong willen maken als DEZE jij!
(ter verduidelijking: er wordt gesproken in dit boek dat jij als deel van een grotere persoonlijkheid hier geboren bent op Aarde. Andere delen van jouw persoonlijkheid zijn geboren in andere stelsels met andere verschijningsvormen - hierbij valt je denken aan uiterlijken als "energie", "wind", "reptielen", "insecten" zelfs als wezens die ons bevattingsvermogen te boven gaan. Wie ooit afleveringen heeft gezien van StarTrek, Babylon 5, Starwars e.d. kan zich een hier een betere voorstelling van maken.
Je kunt je dus - als je dat wilt - verenigen met al deze deel-persoonlijkheden uit ALLE sterrenstelsels en een geheel vormen. Het boek zegt hier heel kort over: Dit begrijpen is een uitdaging. - blz. 91).

De nieuwe frequentie (vanwege het mutatieproces dat we zijn aangegaan hier op Aarde) heet Kennis, Licht en Informatie. (blz. 94)

Integriteit eert het leven en integriteit betekent ook dat je dat leven, waarover jij de baas bent, op de allereerste plaats eert. JIJ BENT DE BAAS OVER JEZELF, het is je geschonken en gegund dat jij jouw licht, je lichaam en je ervaringen zoveel mogelijk eert. (blz. 103).

De mensheid schept de heilige brug tussen hemel en Aarde, die door sommigen de regenboogbrug werd genoemd. (blz. 109).

Zeg tot je zelf: "Wat wil ik? Ik wil mijn persoonlijke evolutie versnellen. Ik wil dat het Onzichtbare me meer helpt. Ik wil dat mijn lichaam zich regenereert. Ik wil gezondheid uitstralen. Ik ben bereid moeilijkheden op te geven, zodat ik een levend voorbeeld kan zijn van hoe de mens kan zijn" (blz.117).

Het is voor velen van jullie moeilijk te begrijpen, dat schijnbaar weerloze kinderen en dakloze volwassenen ook hun eigen realiteit scheppen. Elke keer als je valt voor de slachtoffer-mentaliteit, stuur je mensen het idee dat ze machteloos zijn en maak je die waarschijnlijkheid er een voor jezelf. …… Dus alsjeblieft, elke keer als je een krantenartikel leest of hoort over een werelddrama waarin het lijkt alsof mensen hulpeloze slachtoffers zijn, respecteer ze dan en respecteer jezelf door te erkennen dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkelijkheid. Het kan zijn dat JIJ van die werkelijkheid niets te leren hebt - of geen noodzaak voelt er aan deel te nemen. Je moet begrijpen dat anderen door de duisternis moeten gaan om de werkelijkheid naar het Licht te brengen. Soms ligt de grootste verlichting in de grootste rampen en moeilijkheden. (blz.119).

Het hele gedeelte onder het getekende sterrenlogo van de Pleïaden. (blz.130).

De enige continuïteit die nodig is om kennis te vergaren is voortdurend aan jezelf werken en zoek betekenis van wat we het Hogere Zelf noemen. (blz.131).

Diverse uitspraken op blz. 133. Ze zijn te "klein" om te benoemen, maar dragen een (voor mij) grote waarheid.

Er bestaat een gerede kans dat lichtdragers in de komende paar jaar met argwaan bekeken zullen worden. Dit maakt deel uit van het plan. Je moet een duidelijk beeld hebben van je gewenste realiteit. Dit houdt in "met helderheid handelen". Je zegt: "Aan mijn gidsen/begeleiders HET IS MIJN INTENTIE OM TE SLAGEN. HET IS MIJN INTENTIE OM VEILIG TE ZIJN IN ALLES WAT IK ONDERNEEM. HET IS MIJN INTENTIE OM LIEFDE TE ONTVANGEN EN TE GEVEN EN DAT ER OVERVLOED IS IN OVEREENSTEMMING MET MIJN BEHOEFTEN. HET IS MIJN INTENTIE OM DAT IK NIET AL TE ZEER BEKOORD ZAL WORDEN DOOR DE STOFFELIJKE WERELD". (blz.134).

Het is jullie doel kennis te dragen en door je trillingsfrequentie kennis toegankelijk te maken voor anderen (blz. 137).

Je blauwdruk is je eigen persoonlijke, gedetailleerde plan of actielijst voor dit leven. (blz.138).

Je zult ontdekken dat alles in je leven je stap voor stap heeft voorbereid op waar je nu mee bezig gaat. (blz.139)

Als je niet bang bent voor gevoelens, als je even wacht met oordelen en jezelf toestaat alles te voelen, dan zul je een enorme doorbraak meemaken, omdat je dan via het gevoel in andere realiteiten binnen kunt komen. (Blz.149)

Je staat niet toe dat sommige gevoelens naar boven komen, of je veroordeelt ze, i.p.v. te observeren waar ze je heen leiden of wat ze voor je kunnen doen. (blz.150).

En dit las ik van de week en ik moest o.a. bij de 1e alinea aan de mailwisseling met Ineke denken, waar ik zelf ook aan deelgenomen heb: Het respect voor je vrienden als zij hun dingen verwerken, raak er alleen niet bij betrokken. Als iets voor jou bestemd is, doe het dan, maar help anderen niet hun drama's te verlengen. Het is tijd om er doorheen te werken en er geen 365 dagen durende theatervoorstelling van te maken.
Wij stellen voor je verhalen twee-drie keer te vertellen en daarmee basta. Je hoeft echt niet iedereen alles te vertellen, want voor anderen gebeurt er ook van alles. Begrijp je dat? Als je steeds maar praat over wat er met je gebeurt, dan sla je de plank mis, want dan PRAAT je alleen maar in plaats van te DOEN en te ZIEN van je jezelf vertelt. Door met iedereen te praten over wat er met je gaande is, zoek je gewoon aandacht en dat is niet nodig. ……. Wij raden je aan "lichaamswerk" te doen. Dit is energie van buiten de kosmos in je lichaam brengen. Breng je andere lichamen - mentaal, emotioneel - spiritueel - in je fysieke lichaam en zorg dat ze in je energie-net passen. Als het energie-net past, je geen cellulaire herinneringen blokkeert en als je energie toestaat in je lichaam, dan gaat die energie door je chakra's en verstrekt die informatie aan je lichaam. (blz.153)

Blz. 162 en vooral de zin "JULLIE VORMEN EEN UITZONDERLIJK LUIE SOORT". J J J omdat we telkens opnieuw onze macht weggeven aan eenieder die het hebben wil.

Je zou allemaal eens moeten wensen, dat de kennis van de Amerikaanse Indianen op jullie pad komt. Die kun je ontdekken door eens een zweethut ceremonie te ondergaan, door te trommelen, te dansen en zo meer. Dit zal je doen ontwaken en je veel leren over Aarde. Jullie zijn gecodeerd voor rituelen; als je rituelen uitvoert, gaat je lichaam zich herinneren wie je bent en wat je weet. (blz. 163/164).

Er begint zich een splitsing af te tekenen. Er zijn wezens die met een hogere trilling van het Licht willen werken en zij die met een lagere trilling willen werken (= o.a. angst, chaos, duisternis). Deze laatsten zullen de eersten heksen noemen of zelfs bezeten van de duivel. De Lichtwerkers vertegenwoordigen verandering en je moet bedenken dat de meeste mensen doodsbenauwd zijn voor verandering. (blz.168).

Van tijd tot tijd zul je herkennen dat de energie teveel geworden is en dat je niet rustig en evenwichtig bent. Dit zal zich voor ieder van jullie op een bepaald moment voordoen. Op de een of andere manier zul je het gevoel hebben dat er teveel gebeurt: er zal te veel informatie te verwerken zijn, te veel mensen om mee te praten, of te veel dingen de gebeuren. Zie je zelf dan als apparatuur en schakel je zelf even uit. Op die tijden heb je meer dan wat ook, rust nodig. Sommigen hebben enorme hoeveelheden slaap nodig. Je bent niet lui en maak het jezelf niet moeilijk; geef er gewoon aan toe. Soms wil je wel 18 uur slapen. Doe het, je hebt het nodig. ……. Het is tijd dat je afgesloten bent van deze werkelijkheid en onderwezen en opgeladen wordt in andere werkelijkheden……. (blz. 170).

De Gereedschappen die op deze planeet gebruikt worden, zijn voorwerpen die niet van jullie dimensie zijn, symbolische vormen, die letterlijk een eigen leven leiden. Ze vormen tezamen de Taal van het Licht….. Er zijn thans 144.000 leden van de spirituele orde, die in het rasterwerk van de planeet zijn opgenomen. Elke meester heeft zijn eigen zegel, dat n deel van de Taal van het Licht vertegenwoordigt en er zijn 144.000 van die symbolen die uiteindelijk in jullie wezen zullen worden ingebracht. (blz.173 -+ het vervolg op blz. 174 over de te implanteren symbolen zoals bijv. de spiraal. Twee jaar geleden ben ik hier al samen met Obli Nerhala "ingegaan" waarbij hij me zei VERTROUWEN te hebben).

Ontwerpen van kristallen schedels. De kristallen structuren zijn als holografische computers … en kunnen een veelheid aan kennis overdragen.
In het oude Egypte was de ANKH - symbool van het leven - in feit een modulator voor trillingen. Dit symbool werd gebruikt door individuen die meester waren in het vasthouden van trillingen en in staat waren veel te doen met die frequenties. De ANKH is verwant aan de stemvork en kan geluid sturen. Zo werd ze lang geleden gebruikt. Voor je in staat bent geluid te gebruiken zoals de oude Egyptenaren, zul je jouw integriteit moeten bewijzen door een initiatie/proef te doorstaan om vast te stellen of dit soort macht aan je kan worden toevertrouwd. (blz.182).

Veel van jullie oude relatievormen worden heel irritant, omdat je een vrijheidstrilling aan het ontdekken bent. (blz.190).

Dit stukje gaat over de oude machtsverhoudingen tussen man-vrouw.
De energie van mannen zit geblokkeerd in het 2e chakra, in de penis. Vrouwen, jullie zitten vast in de keel, omdat jullie vier- of vijfduizend jaar geleden toestemden te zullen zwijgen over de magie en de intuïtie over wat jullie vertegenwoordigden en kenden als één deel van de tweelingvlam. De tweelingvlam is het mannelijke en het vrouwelijke, levend in één lichaam, of je nu fysiek man bent of vrouw…. (blz.191).

Als je de tweelingvlam in jezelf laat samensmelten, herken je het intuïtieve, de Godin, het leven schenkende, gevoelige deel van je zelf, alsook het deel van jezelf dat krachtig is, verstandelijk en intellectueel. ….. Je zult automatisch "hele" mensen aantrekken en het zal moeiteloos gaan. Je zult vanuit een verlangen en een herkenning aansluiting vinden bij elkaar en niet vanuit een behoefte. …. Moeilijke tijden hoeven niet on-welkom te zijn, want zij kunnen je grootste leraar zijn. Blijf gericht op je eigen groei, je eigen pad en niet op wat anderen aan het doen zijn. (blz.195)

Hoofdstuk 22 over Seksualiteit - een brug naar hogere bewustzijnsniveaus is interessant. Begint op blz. 197.

Hoofdstuk 21 betreft onze belofte om in de derde dimensie te evolueren. Start op blz.209. Interessant blz'n zijn blz. 209, 210, 211. Het gaat om het bepalen van de intentie waarom je NU hier bent en dat je steeds voor ogen dient te houden wat je nu precies WILT ervaren.
Verder vond ik op blz. 209 een verwijzing naar wat ik ervaren/geleerd heb tijden de Workshop Magnified Healing (onderaan-laatste 6 regels).
Verder wordt op blz. 210 een activiteit aangereikt. nl. ronddraaien. Een tijd geleden heeft er in paravisie een artikel gestaan over de wervelende Derwishen. Dit ronddraaien bewerkstelligt een versnelling van energie.
Methode: intentie bepalen, ademen, het gebruiken van de zuil van Licht, ronddraaien. Voorts veel water drinken (vers-gezuiverd of bronwater). Leer bewustzijnsveranderingen te ervaren. Blijf geaard. Want als je niet geaard bent is er geen manier om de informatie in jouw werkelijkheid toe te laten en te gebruiken.

Een goede manier om te aarden:
- GA NAAR BUITEN EN GA OP DE GROND ZITTEN> GA DE NATUUR IN.
- STA OF ZIT EEN POOSJE NAAST EEN BOOM.
- ZET JE STOEL IN DE TUIN EN LEES EEN BOEK TERWIJL DE ZON OP JE SCHIJNT.
- GA ZWEMMEN OF STEEK JE VOETEN IN HET WATER.
Dit zijn de elementen. Zij vormen de aarde en je kunt ze voelen.

Mensen houden vaak zozeer van hun eigen drama's, dat ze zich kunnen verliezen in het proces van verwerken. Verwerken kan een manier van leven worden. Dit levert niets op. Het is niet gezond om altijd maar te analyseren………. Hou op met het vasthouden aan de "juwelen" (drama's) van het verleden en laat je angst varen……. Het is goed om verwerking van het verleden in het juiste perspectief te plaatsen. (blz. 214).

Laat je lichaam zeggen wat het wil hebben. Wees bereid te veranderen, want terwijl je lichaam probeert z'n trilling te verhogen en een lichtlichaam te bouwen, zal het afstand nemen van bepaalde etenswaren. Heb de intentie om te veranderen. Wees daar helder over want de woorden HET IS MIJN INTENTIE hebben een geweldige kracht. (blz.215).

Dit boek is in zichzelf een proces en een gangmaker. De sleutels zijn in dit boek verborgen. (blz. 217)

Heel hoofdstuk 22 "De Galactische Vloedgolf van Licht". In dit hoofdstuk zitten - voor mij - kleine speldenprikjes van interessante opmerkingen die ik herken. Zo viel me al in de 3e zin het woord "georkestreerd" op. Het gevoel alsof zaken voor mij van bovenaf "georkestreerd" worden, wordt me met de dag duidelijker.
Ook deze mooie zin: Het Lichtlichaam is het lichaam, dat de volledige mutatie van de soort bevat". Zeker in de laatste hoofdstukken heb ik het gevoel in de spiegel te kijken. Dit is voor mij 23 januari. De dag waarop ik ingewijd werd in Magnified Healing. Toen leerde ik om mijn Lichtlichaam op te bouwen….. Naarmate ik mijn trillingsgetal omhoog breng zal ik mijn lichtlichaam worden. Deze veranderingen zullen letterlijk te zien zijn aan mijn lichaam. Ik zal vitaler worden, jeugdiger…
Het Lichtlichaam is een lichaam dat niet zo dicht is, dat zichzelf niet afbreekt, dat zich regenereert en dat zichzelf aanvult.

Het boek eindigt met: Onze laatste woorden bevatten een "dank-je-wel" aan jullie allen, die herkennen dat de lichtbron deel uitmaakt van de eigen identiteit en dat zij het is die je beweegt dit boek te lezen en de stille fluisteringen te volgen………

Auteur: Helen - Email: helenburgh@hetnet.nl

"Familie van Licht" (http://www.clubs.nl/community/default.asp?clubid=242026) is een ontmoetingsruimte voor mensen die affiniteit hebben met spiritualiteit en paranormaal zijn. Ik hoop je hier op deze club de mogelijkheid te bieden vrijuit te kunnen praten over je ervaringen en de gewone leuke dagelijkse dingen.


OPENDEUR VZW AMADEUS – 05 en 06 augustus

Zaterdag 05/08

14u.: Mieke stelt Egyptian Healing voor

15u.: filmvoorstelling Staya Erusa met nabespreking

Zondag 06/08

14u.: Mieke stelt ‘Ontmoet Jezelf’ voor

15u.: Hilde stelt ‘New Neuronet’ voor

16u.: Marc geeft voordracht over ‘Weeskinderen van de Ziel’

Telkens van 13u. tot 18u. Hapjes en drank zijn voorzien. Raadpleeg altijd onze website www.vzwamadeus.be voor de laatste nieuwigheden.

Centrum Amadeus is gelegen aan de Antwerpsesteenweg 427 te 2500 Lier. Dit recht tegenover E5-mode. Voor verdere informatie omtrent deze website kan u zich best richten tot


Lynne McTaggart brengt het Zero Point Field naar Nederland!

Religie en wetenschap zijn al meer dan 400 jaar verdeeld over verschillende kampen, met ons gevangen in het midden. Religie vraagt vertrouwen zonder bewijs en de wetenschap voorziet in een verklaring van de wereld zonder zin. Beide posities verlammen ons. Maar in de onderzoekslaboratoria van kwantum fysica vindt een stille revolutie plaats die een wetenschappelijke basis bewijzen voor wat we noemen spiritualiteit. The Field (Het Veld) is een mogelijkheid om getuige te zijn van het huwelijk tussen wetenschap met de ziel, van het hart met de geest.

Mini-workshop op 10 september a.s.
Duizenden mensen raakten geïnspireerd door Lynne's boek 'The Field' maar hadden naderhand allen dezelfde vraag: Hoe kunnen we het veld in ons leven integreren? In de unieke mini-workshop die Heart Events organiseert op 10 september maakt Lynne je bekend met de eerste beginselen als antwoord hierop. Lynne creëerde Het Veld leven, de eerste systematische cursus in menselijke bewustwording, onderschreven door keiharde wetenschap. De Masterclass workshop biedt een blauwdruk om een geïntegreerd en holistisch leven te leiden volgens dit nieuwe paradigma, met oefeningen om je heldere waarnemingen te verbeteren, je spiritueel te ontwikkelen en helende krachten te ontdekken.

Lynne zal duidelijk maken hoe gedachten en intenties effectief kunnen worden aangewend om te bereiken wat je wilt in het leven. Daarnaast zal Lynne diverse manieren aangeven hoe je deze ideeën een plaats kunt geven in je leven en je werk. Tevens:

  • Deelt ze de laatste wetenschappelijke inzichten die laten zien dat alles verbonden is met elkaar
  • Wat we van aloude tradities en andere levende wezens (dieren) kunnen leren over 'in verbondenheid met elkaar leven'
  • Hoe je extra kracht kunt aanspreken om je intenties effectiever te laten zijn
  • Tijden en plaatsen waar intenties het best werken
  • Oefeningen om je beter te kunnen verbinden met Het Veld
  • Hoe je te verbinden met andere bewustzijnsvelden, zelfs uit het verleden
  • Hoe groepsbewustzijn in te zetten voor het grotere persoonlijke en collectieve welzijn

Vroege intekenprijs verlengd
Vanwege opgelopen vertraging met deze nieuwsbrief is de vroege intekenprijs voor de workshop met Lynne verlengt tot 1 augustus en ontvang je 10 euro korting op de deelnemersprijs van 59 euro. Bezoekers van de Paravisie-manifestatie ontvangen tegen inlevering van hun Paravisie-toegangsbewijs 5 euro korting op de workshop met Lynne (kortingen niet in combinatie met elkaar).

Klik hier voor het reserveren van je plaatsen via de website.


Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
StartGeluk is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.