Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Nieuwsbrief 19 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 9 januari 2004

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

StartSpiritueel wenst iedereen nogmaals een mooie en liefdevol 2004 toe. Het jaar is al weer goed begonnen met het plaatsen van mooie artikelen op CirkelsvanLicht. StartSpiritueel zal dit jaar uitgroeien tot een zo compleet mogelijke verzameling van spirituele websites en nog meer dan dat. Belangrijker is het uitdragen van een spirituele gedachte met al zijn aspecten en in die zin belooft het een mooi en boeiend jaar te gaan worden.

Column voor StartSpiritueel door Peter

Voor wie het gezien heeft deze week op de televisie: Hier gaat Bram Vermeulen in 'In Den Beginne...' op zoek naar het ontstaan van de mens en zijn beschaving op aarde. In deze bijzondere muzikale voorstelling neemt Bram Vermeulen de kijker mee langs het scheppingsverhaal, de evolutietheorie en zijn interpretatie van de Soemerische kleitabletten. (zie www.rvu.nl ). Bram Vermeulen nodigt ons eerst uit naar de grootste oer-angst van het mens zijn. De toorn van de God uit het Oude Testament, die de mens uit het paradijs heeft verdreven na het eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Opgelucht haalt Bram Vermeulen dan adem na het lezen van het boek: de 12e planeet van Zecharia Sitchin.
In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft de schrijver oeroude teksten, kosmologiën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht… om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet. U leest in dit boek over oude geschriften in steen die aantonen waar, wanneer, hoe en waarom, astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de homo sapiens, de denkende mens, schiepen.

De mens is dus niet geschapen, maar doodeenvoudig gemaakt (genetisch gecloned) door buitenaardse wezens. Door fouten in deze evolutie proberen zij dit nu recht te brijen door ons dna weer te veranderen of te herstructureren met de 10 strengen extra die ons lichaam of onze geest oorspronkelijk eigen is. De wetenschap is nog maar pas begonnen met het dna onderzoek en zij moeten onderkennen, dat er gebieden zijn binnen het dna dat zij niet kunnen herleiden. Als we nu eens aannemen, dat er (meerdere) buitenaardse rassen zijn (leze ook het boek van Barbara Marciniak: brengers van de dageraad) dan kan een of meerdere van diegene die dit leest ook lid zijn van de Familie van het Licht. Een groep mensen, die hier op aarde leven en dus niet afstammen van het originele menselijke ras. Ik poneer het maar als een stelling, maar toch?

Volgens het tweede boek van M. Marciniak: de levende bibliotheek (lees het hernieuwde dna) opnieuw leven:

Als het idee van de Bibliotheek in je bezinkt zul je de waarde van gevoelens gaan begrijpen, en zul je gaan begrijpen hoe jij een sleutel bent tot de immense kennis die daar bewaard wordt. "Wij werken samen met heel oude wezens, de Bewaarders van de Tijd, die jullie universum besturen….De Bewaarders van de Tijd zijn de oorspronkelijke aanstichters, de invoerders van deze nieuwigheid…."

Er zal nog veel worden geschreven, (her)ontdekt en onderzocht. Het zal soms tot angst, verbijstering, maar voor velen tot opluchting leiden in deze wereld van macht en onrust. De gevestigde orde zal zijn tegenkrachten gebruiken om deze (her)nieuwde ontwikkelingen tegen te houden om zich te stabiliseren in zijn eigen onkunde en uiteindelijke onmacht. Ik zeg dit omdat de wereld zichzelf blijkbaar nog steeds niet kan ontdoen van de ellende, die het zichzelf op de hals haalt. Ik laat in het midden wie hiervoor verantwoordelijk is. Ieder heeft daar zo zijn eigen ideeën over. Dat kan echter niet gezegd worden over het volgende, waar het gaat over de oorspronkelijke Liefde:

Citaat M. Marciniak: de levende bibliotheek. Door intentie, plan en blauwdruk (dna) hebben jullie allemaal geweten dat het jullie doel is te evolueren, om letterlijk een vormverandering in het menselijk lichaam te scheppen. Liefde die bestaat als een kracht die jullie nog niet konden begrijpen, is de sleutel. Daarom zal de manier waarop jullie liefde nu kennen veranderen. Als je liefde binnenin jezelf ontdekt, zul je buiten jezelf een spiegel scheppen die je innerlijke overtuigingen zal weerspiegelen. Jullie onderzoek naar liefde als een vitale bestaanskracht zal invloed hebben op de planeet, en de planeet zal die trilling ook overnemen, wat er ook in de krantenkoppen geschreven mag staan.

Dit is mijn liefdevolle wens voor het nieuwe en alle volgende jaren en eens zal het paradijs waar wij (ooit) uit verdreven zijn, weer hier op aarde haar intrede doen. Ans Corbée legt ons hieronder uit, dat wij op deze liefdevolle manier ons Hoger Zelf kunnen uitnodigen.

Artikel van Ans Corbée: Informaties over Overzielen - Hogere zelve - Tweelingzielen

Doordat er al bij meerderen mensen hun DNA geactiveerd is, wordt moeilijke materie duidelijker. De materie die hieronder beschreven staat is héél moeilijk te begrijpen als wij in de 3de Dimensie van bewustzijn leven/denken. Bijvoorbeeld deze vragen; van hoe kunnen wij in contact komen met onze Hogere Zelf, of is onze Tweelingziel nog steeds in de Kosmos, of is deze hier op Aarde, of als wij zelf een Overziel zijn, hoe kunnen we dan in contact komen met onze Overziel?

Zeg dagelijks: ''Lieve Hogere Zelf kom a.u.bl.bij me ik ontvang je in liefde''.
Wij kunnen alleen zelf onze H.Z. uitnodigen om bij ons te komen, omdat dit onzeeigen ' trillingen ' woorden moeten zijn. Niemand anders kan dit voor ons doen, omdat dit door onze eigen trilling in werking dus in beweging wordt gezet en dit is héél belangrijk om dit te weten. Miljoenen Hogere Zelve bevinden zich in de 6de Dimensie van de Kosmos. Onze H.Z. kan al bij ons zijn maar nog niet 'bewust''. Als wij niet bewust in contact zijn kunnen wij ook niet communiceren met hen, zij helpen ons wel, maar het ''persoonlijk'' contact is juist zó uniek. Als onze H.Z. bij ons is, worden wij ook beter geïnformeerd, zij brengen een hoge wijsheid mee.

Wanneer weten wij als onze hogere zelf bij ons is? Dit weten wij pas door iedere dag te vragen, hogere zelf kom a.u.bl. bij me en laat me dan ook ''duidelijk'' weten als je er bent. Er zijn nog heel veel mensen die nog niet ''bewust'' weten of hun hogere zelfs inderdaad bij hun is. Nodig je H.Z. uit dan kunnen wij communiceren met onze H.Z. Er zijn miljoenen mensen die dit beslist nog niet BEWUST weten. Iedereen heeft een H.Z. en als wij in balans zijn kunnen zij bij ons komen, er moet bewust contact komen. Onze H.Z. is een waar onderdeel van onszelf en dit is een waardevolle en liefdevolle innerlijke relatie. Zodra we zelf in balans zijn, kan onze H.Z. eindelijk bestaan met onze trillingen. Dit is belangrijk, want een hogere zelf kan alleen resoneren op een hoge trilling.

Wij hebben allemaal een of meer Gidsen bij ons. Als eenmaal onze H.Z. ''bewust'' bij ons is, wordt een Gids ook vrijgesteld van een belofte die zij al lang geleden hebben gedaan. Zodra wijzelf in contact zijn met onze H.Z. kan onze Gids deze lang geleden belofte pas verbreken, dus die persoon loslaten. Deze belofte was om ons te begeleiden tótdat wij bewust ook zelf met onze H. Z. in contact zijn. Die Gidsen zijn dan vrij om naar hun eigen spirituele familiegroep te gaan. Dit is ook de bedoeling en er is al een grote SHIFT in de Kosmos gaande, zodat Gidsen naar hun eigen familiegroep in de Kosmos kunnen gaan. Hetzelfde gebeurt nu ook hier op Aarde, we horen allemaal bij een groep en gaan ook die groep herkennen.
In de Kosmos loopt alles parallel met de Aarde, alles verbinden met elkaar, zo boven zo beneden.

Materie over Overzielen is haast onmogelijk te begrijpen met een 3de Dimensie van bewustzijn. Ik zal toch proberen dit in het kort maar toch heel duidelijk uit te leggen. We horen allemaal tot een vaste spirituele familiegroep die dezelfde trillingen hebben. Iedere spirituele familie bestaat uit ongeveer 172 leden. Zoals 2 Tweelingzielen; 12 Tweelingvlammetjes; 24 Overzielen; 144 Tweelingmaatjes.

Overzielen: er verblijven 12 Overzielen van dezelfde familie in de Kosmos en 12 Overzielen verblijven hier op Aarde. De Overzielen vanuit de Kosmos kunnen dan bij de Overzielen die op Aarde leven downloaden ( neerdalen) die zelf 'n Overziel is. Overzielen hebben al voordat zij op Aarde werden geboren een gezamenlijk contract getekend, dit staat op beide Blauwdrukken gecodeerd. In dit contract staat welke 2 Overzielen dan samen gaan werken en wat hun Missie is.

Overzielen kunnen downloaden ( neerdalen) zodra een Overziel vanuit de Kosmos contact heeft gemaakt bij 'n Overziel hier op Aarde. Die Overziel uit de Kosmos heeft dan al een bewustzijn van de 5de Dimensie. Die Overziel die hier op Aarde is, moet zelf ook een 4de Dimensie van bewustzijn hebben, anders kan er geen contact plaatsvinden. Als iemand een bewustzijn heeft van de 3de Dimensie, kan er ook nog geen daling plaatsvinden, want dit wordt absoluut niet begrepen.

Overzielen kunnen vanuit de Kosmos alléén downloaden bij hun eigen spirituele familieleden en die ook een Overziel is en op Aarde leeft. Overzielen van de groep kunnen dan bij elkaar op bezoek gaan en gezamenlijke contact maken. Zo kunnen de Overzielen ook communiceren met elkaar zonder bij elkaar te zijn en dit gebeurt met de wederzijdse hogere zelve. Wij kunnen aan onze H.Z of Gids vragen of wij ook een Overziel zijn, als dit zo is kan een Overziel vanuit onze eigen groep uit de Kosmos bij ons komen zo gauw wij in de 4de Dimensie van bewustzijn zijn. Doordat een Overziel download, dus bij ons komt, krijgt die Overziel hier op Aarde gelijk meer bewustzijn en informaties die nodig zijn voor hun Missie. Een Overziel hoeft niet altijd bij ons te zijn, ze komen en gaan.

Onze Pijnappelklier is hét communicatiecenter en is ooit zo groot geweest als een golfbal, nu als een gedroogde erwt, de volle Heilige geometrie van Hogere Waarheden zijn nog steeds in onze pijnappelklier aanwezig en onze H.Z. is daar ook neergestreken. De samenwerking o.a. tussen onze H.Z. onze gids, Overziel en Tweelingziel gaat heel goed. Als wij gaan communiceren met onze H.Z. komen wij te weten wie bij onze spirituele familie hoort. Iedereen behoort tot zijn eigen spirituele familie en die kennen we al heel lang. Er kunnen familieleden zijn die in de Kosmische sferen zijn en andere zijn hier op Aarde. Wij worden op de een of andere mysterieuze wijze toch samengebracht. Een ontmoeting is geweldig en komt tot stand met de hulp van onze H.Z. of Gids, Overziel of een Tweelingziel.

Een Tweelingziel heeft ook iedereen, niemand uitgezonderd, wij gaan onze eigen Tweelingziel hier op Aarde herkennen. Als onze Tweelingziel niet hier op Aarde is, komen wij toch in contact met onze Tweelingziel via de Kosmos en van daaruit helpen zij ons dan. Voordat we hier op Aarde kwamen werd op onze Blauwdruk, onze missie of doel gecodeerd. Blijven wij spiritueel onwetend, dan kunnen wij onze missie ook niet volbrengen. Wij hebben inderdaad een vrije keuze en vrije wil, maar blijven we vasthouden aan onze 3de Dimensie van denken zoals een EGO, kunnen wij onze Missie of doel ook niet herkennen, dus niet bereiken en nakomen.

Wij gaan steeds beter begrijpen wie wijzelf zijn en waarom wij hier op Aarde zijn. Wij zijn allemaal hier voor een doel en dit kan zijn een persoonlijk doel, om je eigen fouten te leren begrijpen en dan loslaten. Wij kunnen dus ook voor een speciaal Missie hier zijn om mensen te gaan helpen. Deze laatste groep mensen hebben vaak zelf een héél moeilijk leven gehad, maar deze lessen wilden zij zelf leren en ook daadwerkelijk ondergaan, zodat zij deze ervaringen door kunnen geven en dan kunnen zij lesgeven vanuit hun eigen ervaringen. Deze mensen zijn Nieuwetijds ( mensen) en dit zijn Indigo's, Sterrenkinderen en Kristalkinderen.

Wij gaan op een geven moment ook alles zelf begrijpen, zolang wij open kunnen staan voor nieuwe informaties. Laat vooral oude informaties of een vast geloof dat niet meer werkt los, of stel deze bij. Kunnen wij dit niet dan zitten we nog steeds in onze EGO vast. Blijf daarom steeds goed geïnformeerd en sta beslist open voor nieuwe informaties. Dit betekent niet dat we wispelturig zijn als we steeds ons denken bijstellen of ons geloof veranderen. Zo kunnen we vlugger meegroeien en gaan wij alles ook beter begrijpen wat dan de Hogere Waarheden zijn. Als wij niet meegroeien DOLEN wij maar wat rond en lopen met gesloten ogen rond.

Wéét nu dat we allemaal hier op Aarde zijn met een vaststaand Doel of Missie. Wij zijn allemaal hier op Aarde éérst voor onszelf in balans te brengen en daarna kunnen wij pas gaan werken met andere mensen. Als wij trouw zijn aan onszelf, kunnen wij werken vanuit onze eigen innerlijke kracht.

Tekst van Claudia Philippo: Berichten van de Hoeders

Dit is het derde bericht van de Hoeders zoals ik het heb doorgekregen om te verspreiden.

Nog altijd beweegt de aarde zich op een zeer hoog trillingsveld en wervelt de energie rondom ons heen. Na de “groeistuipen” van lichamelijke en geestelijke veranderingen in de afgelopen periode, lijken deze nu wat geluwd te zijn en plaats te maken voor verwondering. Verwondering voor de wereld vanuit een nieuwe visie. Een andere horizon dat zich uitstrekt en ons een geheel nieuwe kijk biedt. Ik hoef je niet te vertellen dat het niet de horizon is die veranderd is, alleen de manier waarop jij de horizon bekijkt.
Enkelen worstelen nog steeds met de laatste restanten van de groeistuipen. Tegen hen kan en mag ik zeggen dat de eindfase eigenlijk in jullie eigen handen ligt. Jullie bepalen zelf wanneer je verder wilt gaan. Wanneer je verder wilt Spelen. Tot die tijd, neem de Tijd. Er is geen haast. Er komt een moment waarin je weet dat het tijd IS om verder te gaan.

Zij die dit proces reeds achter zich hebben gelaten maken een opmerkelijke scheiding mee. Daar waar zij meer en meer zichzelf terugtrekken om daadwerkelijk te gaan leven vanuit hun Innerlijke Bron, zal zich een nieuwe groep mensen manifesteren die tot dusverre zich nauwelijks roerde, om nu hun rechtmatige deel op te eisen van de processen waarin wij allen verkeren. Tegen hen zou ik willen zeggen dat dit deel reeds van jullie ís en er geen sprake van opeisen behoeft te zijn. Het is reeds van jullie, je behoeft er slechts naar te reiken.

Zo aan het begin van het nieuwe jaar voor jou een vreugdevol, liefdevol, sprankelend en inspirerend 2004!

Lichtgroet en warme omhelzing voor allen,

Namasté, Claudia Philippo

3e Bericht van de Hoeders

Wij zien jullie, geliefde broeders en zusters. Zien met welke sprongen jullie vooruit getreden zijn in de afgelopen periode. Wij hebben de bevrijding van enkelen gezien, zich losmakend van stigmatiserende levenspatronen die hen gebonden hield om zichzelf gesterkt te weten door Liefde en zichzelf beginnend uit te dragen vanuit dezelfde basis van waaruit zij ontsproten. Anderen hebben stappen ondernomen om met zichzelf in het reine te komen en zetten wankel als kleine kinderen, hun eerste stappen een nieuwe wereld in. Tussen dat alles in blijft jullie wereld in een constante stroom van evolueren, creëren en ascenderen.
Richt jullie energie op het Hier en Nu geliefden. Velen van jullie zijn reeds bezig de volgende stappen uit te tekenen op het Pad dat jullie volgen. Natuurlijk! Wees vrij te creëren en jullie mogelijkheden te bekijken, doch ook dit dien je in het Hier en Nu te doen zonder enkel verlangend naar de Toekomst te kijken en het Hier en Nu niet de rechtmatige plaats te geven die het toekomt.
Dit is ook voor jullie van belang geliefden. Immers iedere minuut, iedere seconde van jullie aardse jaartelling is van belang in jullie ontwikkeling?
Evenredig kunnen jullie zeggen dat ook jullie jezelf de rechtmatige plaats dient te geven die jullie toekomt in het Hier en Nu.

Blokkades

Hoe snel jullie sprongen ook gaan, toch laten velen van jullie zich afremmen door het krampachtig vasthouden aan negatieve emoties uit een ver en grijs verleden, verlangend en roepend dat zij hier afstand van wíllen nemen, tegelijk smekend om verlossing van de prangende vraag hoe dit te doen. Hoe zichzelf losmaken van de pijnlijke ervaringen die gepaard gingen met de nodige emoties die jullie al dan niet jezelf hebt aangemeten.
Wordt het geen tijd geliefden om daar een eind aan te maken?
Wordt het geen tijd jullie Innerlijke Kracht aan te boren en gebruik te maken van de mogelijkheden waarmee jullie behept zijn om negatieve ervaringen om te zetten en afstand te doen van de emoties? Indien jullie je waarlijk vrij hiervan zou wíllen zijn, dan geliefden, is dit niet voldoende. Wees het.
Herinneren jullie dat wij jullie wezen op het Zijn van het Gebed?
Wel waarlijk zo is het ook indien jullie vrij willen zijn van oude patronen en niet langer gevangen wilt blijven zitten in aangemeten emoties. Wees vrij. Adem met volle ademteugen. Voel de verandering met heel jullie Wezen. Voel hoe het jullie doorstroomt en iedere spier van jullie stoffelijk lichaam doordrenkt raakt en doordringt tot de kern van jullie Zijn.
Jullie hebben zelf de boeien in handen waardoor jullie je geketend voelen en wikkelen er gaandeweg meer en meer boeien bij. Ware boeienkoningen zijn jullie.

Wij zeggen jullie geliefden dat jullie jezelf moogt bevrijden van deze ketenen. Jullie allen moogt de ketenen ontsluiten waarin jullie jezelf zo lang gevangen hebt gezet en jullie zelf geschapen kerkers verlaten om vrijelijk te kunnen ervaren en te genieten van alle schoonheid die de wereld, inclusief jou, herbergt.
Hoe kunnen jullie voluit tot bloei komen zolang jullie jezelf afremmen en krampachtig vasthouden aan emoties die jullie zelf hebben gecreëerd in reactie op bepaalde gebeurtenissen in lange, grijze verledens?
Zien jullie welke betekenis er achter deze woorden schuilt geliefde broeders en zusters? Hiervoor spraken wij over leven in het Hier en Nu en van het innemen van de rechtmatige plaats die jullie toekomt.
Neem jullie plaatsen in geliefden. Neem jullie plaatsen in het Spel opdat jullie het Spel kunnen spelen.

Zuivering

Voelen jullie het geliefden? Voelen jullie de veranderingen op ieder denkbaar niveau in jullie levens en hoe het zijn sporen achterlaat?
In tegenstelling wat jullie wellicht denken is er geen behoefte tot innerlijke zuivering. Immers, jullie Ziel is reeds zuiver en puur. Zij is altoos de Bron geweest waaruit jullie konden en nog kunnen putten indien jullie in haar reiken en doordringen tot de diepere kern van jullie Zijn.
Doch jullie Geest, jullie Lichaam, ja zelfs jullie Hart, voelt de noodzaak tot een verandering in de voedingsbron en in de wijze waarop jullie tot nu toe jezelf hebt gevoed. Niet door voeding van buitenaf, doch met innerlijk voedsel verrijken jullie deze drie-eenheid, vertrouwend op jullie Innerlijke Kracht, gestimuleerd door veranderingen in uiterlijke gedragingen die, wederom, voortkomen door een diepere zoektocht in jullie zelve, reikend naar jullie Innerlijke Bron. Het is voldoende deze verbinding met jullie zelf aan te gaan om dit proces vloeiend te laten verlopen in Liefde en Harmonie met jezelf.

Jullie dragen zelf de sleutel tot verandering en zuivering geliefde broeders en zusters.

Lees op www.cirkelsvanlicht.nl verder

Tekst van Berry Vincenta: Tweelingzielen

Bestaat het fenomeen tweelingzielen op aarde ?

Ontvangen via Innerlijke weg door Berry Vincenta Ketelaar december 2003

Het begrip tweelingziel is iets wat de mensheid heeft gecre‘erd. Wanneer een tweelingziel in de ervaring van een mens plaatsvindt, wanneer een mens een andere mens treft die als het ware zichzelf zo herkend in die andere is de noemer die de mens daaroverheen gecre‘erd heeft een tweelingziel.
Maar iedere ziel is een individualiteit, het is weliswaar een onderdeel van een grote ziel , maar iedere ziel draagt zijn eigen specifieke kenmerk en dat is zijn eigen kernenergie zijn eigen hoogste individualiteit in verbinding in die grote collectiviteit. In verbinding met die ene grote ziel. De verwarring voor de mens ligt in de grote herkenning van de ene mens in de ander die zichzelf op heel veel sporen zo duidelijk gespiegeld ziet waardoor deze mens dan denkt dat de ander volkomen identiek is aan zichzelf. Dit is niet wat het is. Het is iets wat heel dichtbij komt, maar er zullen altijd heel diep verborgen toch specifieke kenmerken zijn die volkomen van deze individu zijn. Vanuit dat punt gezien blijft een ziel dus een sterk individueel Kernbewustzijn.

Het is waar om te zeggen dat er mensen zijn op deze aarde die juist in de troost die ze vinden in de herkenning van die zogenaamde tweelingziel heel veel tot zich kunnen nemen omdat de spiegeling op een ander niveau plaats vindt dan de spiegeling van alledag. Het is een dieper ontmoeten. Het is een zo diep ontmoeten van jezelf in die ander . Het is daardoor alsof degene die de ander dan ontmoet zichzelf weer ontmoet. Zichzelf weer welkom kan heten op heel veel aspecten die zo helder voor hem staan dat vanuit dat punt er een soort van hele diepe heling kan ontstaan. Maar altijd, altijd zal het zo zijn dat iedere ziel zijn eigen individuele kernkracht draagt. En het altijd geldt in deze evolutie .
Er zal een moment komen wanneer hier een grote verandering aan onderhevig zal zijn. Maar voor alsnog in deze tijdspanne is het van belang om dit te weten.
Mijn Zegen

Vraag: Welke verandering zal er dan komen ten aanzien van dit gegeven?

Ver, ver, ver in de toekomst zal er een moment komen waarin de collectieve ziel zoals ik dat net aan u heb uitgelegd, helemaal opgenomen zal worden in dat wat u kent als Geestkracht. Ooit zal er een moment komen waarin wat nu nog beleefd wordt als de individuele ziel werkelijk teruggegeven zal worden aan dat wat u als oerbron kent.

Het is van belang dat de ziel die op deze manier nu in uw leven de bruggefunctie vertegenwoordigt tussen geest en uw eigen menselijke persoonlijkheid de bruggefunctie is die wezenlijk van belang is, luister naar het woord wezenlijk. Want het is van belang dat door middel van deze bruggefunctie de mens zijn eigen wezen weer gaat herkennen en een plaats gaat geven in de diepste materie op deze aarde. Maar ver, ver in de toekomst zal de ziel opgaan in de collectieve ziel en zal de collectieve ziel op een zo hoger veel hoger plan worden getild, dat het uiteindelijk op zal gaan in dat wat u als de hoogste Geestkracht kent.Mijn Zegen

© Berry Vincenta - Info: monade@monade.nl - meer teksten op http://www.monade.nl

Spiritueel Hoekje:

De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:

Nieuws van StartSpiritueel:


De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider.Com

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl