Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm
 
Nieuwsbrief Xtra nr. 9 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 12 oktober 2007
 
 
 
 

Boek: "De Kinderen van de Wet van Een"

de verloren lessen van Atlantis

ISBN 13-978-90-811572-1-6

prijs € 27.50

 
 

Het boek ‘The Children of the Law of One & the Lost Teachings of Atlantis’ is vertaald in het Nederlands en is vanaf 15 oktober a.s. verkrijgbaar in de boekhandel en via internet.

Dit boek gaat over het terugkeren naar Eenheid via onzelfzuchtige liefde. Ons idee dat we afgescheiden zijn van alles geeft ons een ik gevoel en geen wij gevoel. Daardoor gaat ons ego met ons op de loop en is onze wereld zoals die er nu uitziet. Via de weg van onzelfzuchtige liefde, goed zijn voor anderen, niemand kwaad doen en zorgzaam zijn voor elkaar kunnen we terugkeren naar die Eenheid. Het behandelt met name ook onze diep ingesleten patronen en overtuigingen die we van jan en alle man meegekregen hebben. Om nog meer inzicht te krijgen in wat dit boek te bieden heeft volgt hieronder de betreffende achterflaptekst.

 

 
 
Tekst achterflap
 
 

De meeste mensen zijn zich ervan 'bewust' dat ze een individueel zelf zijn en geloven daarnaast
dat hun individuele zelf afgescheiden is van andere mensen en al het andere in het Universum. Dit leidt vanzelfsprekend tot 'zelfzucht'. Zelfzucht is de oorzaak van alle problemen en de wortel van alle 'kwaad' dat op Aarde bestaat. Daar waar afgescheidenheid en zelfzucht zijn, zal ruzie, oorlog, disharmonie en onrecht zijn; wordt er van anderen genomen en worden andere wezens en het milieu geschaad. Kijk maar om je heen.

Jon Peniel was in zijn jeugd wanhopig op zoek naar een manier om in deze hond-eet-hond maatschappij te overleven. Ergens diep vanbinnen wist hij dat er een andere manier moest zijn om met elkaar te leven. In een van zijn donkerste dagen werd hem via een vreemde tv-uitzending de weg gewezen naar een klooster in Tibet. Eenmaal daar aangekomen leert hij via de Lessen van de Kinderen van de Wet van Een (afkomstig uit Atlantis) wat onzelfzuchtige liefde is, hoe je een liefdevol en zorgzaam mens wordt, waarom de wereld is zoals ze nu is en waarom de natuur reageert zoals ze nu reageert. Hoe de Universele Wetten en de Wetten van Oorzaak en Gevolg werken, wat de ware betekenis is van Genesis, de gevallen engelen en de 'Tuin van Eden', wat onze connectie is met Atlantis en Lumerië en krijgt hij een boeiende uitleg van het verhaal van Adam en Eva, over zielenmaten en wat relaties kunnen zijn als je de Universele Wetten volgt.

In dit boek worden je sleutels aangereikt om je illusie van afgescheidenheid te gaan zien en af te breken, krijg je een duidelijk beeld hoe programmeringen en overtuigingen je in hun greep houden en hoe je dat kunt veranderen. Jon neemt je mee op zijn persoonlijke innerlijke reis en laat je op een niet mis te verstane manier, maar ook met humor en liefde zien en voelen waar de knelpunten zitten en wat je eraan kunt doen.

Als we in een liefdevolle wereld willen leven, zullen we zelf moeten veranderen in de onzelfzuchtige, vriendelijke, zorgzame en liefdevolle wezens die in een dergelijke wereld leven.

Als je gelooft in Onzelfzuchtige Liefde
dan is dit boek Thuiskomen.


Bestel dit boek hier

 

 
 

Uit het hoofdstuk:

Verschillende Gezichtspunten -
Universeel Bewustzijn en
Afgescheiden Bewustzijn.

Het Afgescheiden Zelf Bewustzijn

 
 
'Elk menselijk wezen is duidelijk een individueel 'zelf'. De meeste mensen zijn zich 'bewust' dat zij een individueel zelf zijn en geloven daarnaast dat hun individueel zelf afgescheiden is van andere mensen en al het andere in het Universum. Over het algemeen hebben mensen een 'afgescheiden zelfbewustzijn' en leven hun leven gebaseerd op dit bewustzijn.'
  'Dus creëert het 'zelf' bewustzijn het afgescheiden bewustzijn?'
'Ja.'
'Dit verandert het gezichtspunt.'
'Ja. Als het een gezichtspunt betreft vanuit een afgescheiden zelfbewustzijn dan is
dat een gezichtspunt dat beperkt is door het waarnemen vanuit één 'plaats' - de 'plaats' waar het afgescheiden zelf 'zich bevindt'. Dit kan betekenen dat de dingen gezien worden vanuit een fysiek gezichtspunt dat beperkt is tot de plaats waar de persoon zich bevindt, net als bij de symbolische voorstelling van de auto. Het kan ook betekenen dat de dingen vanuit een gezichtspunt gezien worden dat beperkt is door de overtuigingen en programmeringen van iemand. In ieder geval is het gezichtspunt van iemand die een afgescheiden zelfbewustzijn heeft zeer beperkt en het perspectief is 'bekrompen'. Er zijn natuurlijk verschillende gradaties in 'bekrompen' van geest zijn maar zelfs het breedste gezichtspunt dat iemand met een afgescheiden zelfbewustzijn heeft, moet wel beperkt en incompleet zijn, omdat het nog steeds een gezichtspunt is dat vanuit één punt plaatsvindt, alleen vanuit dat ene afgescheiden zelf. Het is dus een gezichtspunt vanuit een beperkt begrip. Als iemand zo'n beperkt begrip heeft, tot wat voor soort gedachten zijn ze dan beperkt? Als hun gedachten vanuit zo'n beperkte waarneming en begrip komen, wat voor soort actie zullen ze dan ondernemen met betrekking tot andere mensen en de wereld om hen heen? Om het antwoord daarop te vinden kijk je gewoon naar de wereld om je heen.'
  'Bedoelt u dat dit voor problemen zorgt in de wereld?'
'Alle problemen komen hieruit voort.'
'Hoe dan?'
'Door zijn beperkingen en bekrompenheid van geest stopt het afgescheiden
zelfbewustzijn zijn waarnemingen van de wereld, die een verlengstuk zijn van zichzelf, 'allemaal bij elkaar' in een doos. Alles in jouw onmiddellijke omgeving wordt een verlengstuk van jou en je afgescheiden zelf. Er is bijvoorbeeld jouw buurt, jouw stad, jouw gemeente, jouw provincie, jouw land, jouw deel van de wereld (en afhankelijk van jouw sociaal-economische status, mogelijk het trapveldje van jouw groep). Omdat het afgescheiden zelf dit ziet als verlengstukken van zichzelf, steunen de meeste mensen bijvoorbeeld hun land gewoon omdat het hun land is. Natuurlijk kunnen ze allerlei 'redenen' noemen waarom hun land het beste of belangrijkste is. Maar het probleem is dat veel mensen, ongeacht welke redenen ze ook hebben om al of niet zo te denken, geloven dat hun land 'Het', 'het beste', 'het belangrijkste' en het meest juiste land is. Door zo te denken geven zij minder om andere landen en de mensen van die andere landen. Als ieders land het beste land is, wie heeft er dan gelijk? Ze kunnen niet allemaal gelijk hebben. Dit fenomeen wordt zelfs nog erger als het gaat om hoe iemand naar zijn godsdienst kijkt. Veel mensen denken dat hun godsdienst de enige ware godsdienst is en dat deze daarom de enige is die redding zal brengen voor iedereen. Veel van deze mensen haten andere godsdiensten en hun beoefenaars. Als er meer dan één godsdienst is die claimt 'DE' enige echte te zijn, dan roept dat vragen op omtrent wie gelijk heeft en wie niet en zo ontstaat het dilemma om de juiste te kiezen of de consequenties te aanvaarden van het voor de 'verkeerde' kiezen (niet in de hemel komen, naar de hel gaan, enzovoorts). Terugkomend op het idee dat iedereen denkt dat hun land het beste is, denk hier dan eens over na: welk land trok ooit ten strijde zonder 'God aan hun zijde'? In de Tweede Wereldoorlog geloofden alle partijen, inclusief de Nazi's, dat God aan hun zijde stond. Welk land begint een oorlog met de gedachte dat ze fout zitten? Al deze waarnemingen en overtuigingen komen voort uit afgescheiden zelven en de terreinen die zij beschouwen als verlengstukken van hun-zelven.
  De meeste mensen staan niet alleen positief tegenover hun land maar tegenover

ALLE verlengstukken van hun afgescheiden zelven - zij steunen hun ras, hun etnische groep, hun school, hun lokale team, hun politieke partij, enzovoorts. Enkele dierbare mensen zijn begonnen om hun zelfbewustzijn uit te breiden om zo 'een groter plaatje' te kunnen bevatten. Neem bijvoorbeeld degenen die zo milieubewust geworden zijn dat zij actief zijn voor het milieu. Degenen die dit bereikt hebben begrijpen het belang van de stroom en de balans van de natuur op Aarde. Zij weten dat het redden van walvissen en bossen of de schijnbaar onbelangrijke dingen als kleine vogels, vissen of varens het leven serieus kunnen veranderen op een manier waar de meeste mensen geen idee van hebben. Veel van degenen die echt milieubewust zijn hebben iets van hun afgescheiden bewustzijn overstegen en dus iets van hun egocentrisme en zelfzucht. Het beschermen van de integriteit van het milieu is belangrijker voor ze dan de vele gemakken en ongemakken (hergebruiken, stroomgebruik, enzovoorts) die hiermee gemoeid zijn. Er is een verhaal over een 'bergbewoner' uit de Verenigde Staten genaamd 'Grizzly Adams' dat hierop betrekking heeft. Toen een bever de beek naast zijn hut afgedamd had en zijn hut onder water dreigde te lopen, verhuisde hij en bouwde een nieuwe hut in plaats van de beverdam te verstoren. Over ongemak gesproken! Geloof het of niet dit was nog steeds beperkt bewustzijn - maar wat een prachtige overstijging van bewustzijn.

 
 

Uitgeverij
All Is One
Tel: 036-529 06 80

Bestel dit boek hier

 
 

 

Deze nieuwsbrief mag met bronvermeldingen doorgestuurd worden

 

 
  De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider  
 

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

 
  Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link  
     
 

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website, Peter Webmaster StartSpiritueel

 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.