·
Home
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
Overzicht Therapieën
 
·
1e Chakra Basis
 
·
2e Chakra Heiligbeen
 
·
3e Chakra Zonnevlecht
 
·
4e Chakra Hart
 
·
5e Chakra Keel
 
·
6e Chakra Voorhoofd
 
·
7e Chakra Kruin
 
·
Reiki
 
·
Reconnection
Overzicht Thema's
 
·
11:11 Code
 
·
De Arcturiërs
 
·
De Mozes Code
 
·
Engelen Pagina
 
·
Spirituele vakanties
Overzicht Boeken
 
·
Eckhart Tolle
 
·
De Kinderen van de Wet van Een
 
·
De Binnenste Kring
 
·
De Maria Magdalena Code
 
·
Multidimensionaal bewustzijn
 
·
Ziekte is onwetendheid
 
 

 

 
  Thema: Engelen
     
 

Hierarchie der Engelen

"De Engelen van de zuivere aanschouwing" Zij die regeren over de schepping:

Serafijnen
Zij staan bovenaan in de hi·rarchie en zijn de engelen die het dichtste bij God staan. Van hen wordt gezegd dat ze licht geven dat zo intens is dat niemand naar hen kan kijken. Zij zijn, in hun licht, de scheppers van wonderen. Zij staan bekend als de Engelen van het Wonder der Liefde. Zij geven ieder van ons eeuwig onvoorwaardelijke liefde.

Cherubijnen
De Cherubijnen hebben niets te maken met de vaak afgebeelde baby-engeltjes zoals die vaak zijn afgebeeld op schilderijen uit de Renaissance. Cherubijnen vertegenwoordigen de kennis en wijsheid van God. Zij vullen het Universum met God’s wijsheid. Zij zijn God’s boodschappers, die de volheid van liefde en kennis delen. 

Tronen
Zij vertegenwoordigen het geloof in de kracht en de glorie van God. Zij zijn de overdragers van de vibratie van Gods liefde in materi·le vorm. Zij dragen de kracht en de glorie van God uit door het hele universum en geven een onophoudelijke lichtstraal om ons in staat te stellen deze liefde in ons leven te manifesteren. 

"De Engelen van het heelal" Zij die regeren over de kosmos:

Heerschappijen
Zij vertegenwoordigen het verlangen om boven de aardse waarden uit te stijgen, en bieden de mens de eigenschap van genade. Zij helpen ons om ons verleden te zuiveren en om vergevingsgezind te zijn. 

Machten
Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de paden die naar de hemel leiden en voor het geleiden van verdwaalde zielen naar deze paden. Ze weerspiegelen het verlangen om zich tegen het kwaad te verzetten en goed te doen.

Krachten
Zij beheren alle natuurwetten en zijn daarom verantwoordelijk voor de wonderen die met deze wetten breken. Zij weerspiegelen alle idealen van de kracht; de moed van helden en de deugdzaamheid van heiligen. 

"De engelen van de wereld" Zij die regeren over de hele wereld:

Vorsten (ook wel Overheden of Voornaamsten genoemd)
Zij begeleiden de heersers en leiders op aarde, en ook landen en bevolkingen. 

Aartsengelen
Aartsengelen zijn de boodschappers van het Goddelijke aan de mensheid. Zij bieden spirituele steun en inspiratie.Zij voorzien ons van openbaringen en zij geven ons alle werktuigen die wij nodig hebben voor onze spirituele ontwikkeling.

Engelen en Beschermengelen
Engelen begeleiden en beschermen ons. Beschermengelen waken over de spirituele groei van een individu gedurende zijn leven, en zij beschermen en verdedigen zijn ziel. Waar de aartsengelen de hele mensheid bestrijken, zijn de beschermengelen er voor individuen.
En verder zijn er talloze engelen die hulp bieden overal op aarde, en die zorgen voor alles wat leeft en bestaat. Je kunt ze aanroepen om hulp, leiding en inspiratie bij alle problemen en moeilijkheden in je leven. Vergeet niet ze daarna te bedanken!

Aartsengel Michaël
Zijn naam betekent ‘die als God is’, de perfecte weerspiegeling van het Goddelijk Licht. Hij is de hoeder van het Noorden, en zijn kleur is blauw. Hij is de vorst van het Licht die de strijdkrachten van het goede aanvoert tegen de machten van de duisternis. Hij heeft vaak een zwaard in zijn hand, om de machten der duisternis te onderwerpen. 
Je kunt tot hem bidden om hulp, om je eigen negativiteit te overwinnen, en ook om kracht te vinden als je je bijvoorbeeld eenzaam of een buitenstaander voelt. Hij kan je helpen bij het vinden van je eigen innerlijke kracht. 

Aartsengel Gabriël
Zijn naam betekent ‘het Goddelijke is mijn kracht’. Hij is de hoeder van het Zuiden, en zijn kleur is groen. Hij is de engel van de openbaring en de hoop. Hij heeft vaak een lelie in zijn hand, wat staat voor zuiverheid en waarheid. Hij is de boodschapper van het woord van God. 
Hij kan je helpen om je waarheid open en eerlijk te uiten, je individualiteit te respecteren en te eerbiedigen, en naar je intu·tie en innerlijke stem te luisteren. 

Aartsengel Uriël
Zijn naam betekent ‘het Licht en het Vuur van het Goddelijke’. Hij is de hoeder van het Oosten, en zijn kleur is geel. Hij is de heerser van de Zon. Hij heeft vaak een vlam in zijn geopende hand. Hij is de engel, die de mensheid de kennis en het begrip van het Goddelijke brengt. Hij kan je helpen het licht in alle mensen te erkennen, kennis te vinden om te helpen en te genezen, en je innerlijke stem te ontcijferen en te interpreteren. Hij kan je helpen bij het vinden van je levensweg. 

Aartsengel Raphaël
Zijn naam betekent ‘het Goddelijke heeft genezen’. Hij is de hoeder van het Westen, en zijn kleur is rood. Hij is de engel van genezing, verantwoordelijk voor de genezing van de Aarde en haar inwoners. Hij heeft vaak een staf met een slang eromheen in zijn hand, wat staat voor genezing. Hij wijst ook vaak omhoog, om ons eraan te herinneren, waar de ware genezing vandaan komt. Hij kan je helpen bij de gave van genezing, om jezelf te genezen, en hoe genezing in de natuur en in de universele energie te vinden.

Werken met gidsen en engelen
Werken met gidsen en engelen
R. White
Het orakel van de engelen + 36 kaarten in doos
Het orakel van de engelen + 36 kaarten in doos
Ambika Wauters
Engelen van geboorte en dood
Engelen van geboorte en dood
Liselotte Baertz
Engelen geven je antwoord
Engelen geven je antwoord
Bader, S.
Zoektocht naar engelen
Zoektocht naar engelen
Angela MacGerr
 
Meer boeken over engelen:
 
Aanbieders kunnen hier adverteren voor een bedrag van 35 euro per pagina en jaar. Aanvragen via de mail
 
 
Afbeeldingen van engelen
Afbeeldingen van engelen
 
Links over Engelen:
Angelology
     
 

De laatste 3 aangemelde Weblinken: Engelen